Kaupunkiympäristön palvelualue


Kaupunkiympäristön palvelualue vastaa kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja hallinnasta sekä käyttökelpoisena pitämisestä. Se vastaa myös kaupungin maa- ja vesiomaisuuden hallinnasta sekä asumisen edistämisestä.

Palvelualue vastaa ympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja luonnon monimuotoisuudesta sekä ympäristönsuojelun, ympäristöterveydenhuollon, rakennusvalvonnan ja kiinteistönmuodostuksen viranomaistehtävistä.

Palvelualue vastaa myös kunnallisesta pysäköinninvalvonnasta, jätehuollon ja vesihuollon viranomais- ja järjestämistehtävistä sekä kaupungin paikkatietopalveluista. Lisäksi se huolehtii kaupungin lakisääteisten kuljetusten järjestämisestä sekä seudullisen matkojenyhdistelykeskuksen toiminnasta.

Kaupunkiympäristön vastuualueet
 

  • Kaupunkisuunnittelupalvelut
  • Maaomaisuuden hallintapalvelut
  • Rakentaminen ja kunnossapito
  • Ympäristö- ja rakennusvalvonta
     

Kaupunkiympäristön apulaiskaupunginjohtajana toimii toistaiseksi kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen (omen toimensa ohella). Palvelualueella toiminnasta vastaavat lisäksi asiakkuusjohtajat ja palvelupäälliköt: Yhteystiedot