Yhteystiedot

Katuosoite: Länsirannantie 1500

Postinumero: 71520

Postitoimipaikka: Kaislastenlahti

Sähköposti: maaomaisuudenhallintapalvelut@kuopio.fi

Puhelinnumero: 017 185 044

Suovu-Palonen

Läntisessä Kuopiossa sijaitseva Suovu-Palosen alue on suosittua virkistys- ja retkeilyaluetta.

Pieni-Palosesta Kallaveteen laskeva Palosenjoki on lähes luonnontilaisena säilynyt jokireitti, jossa on seitsemän koskea ja korkeuseroa noin 40 metriä. Palosenjoen rantametsät ja joen keskellä sijaitseva Vanhansahansaari ovat luonnonsuojelualuetta.

Suovun alueella oli 1700- ja 1800-luvuilla sahateollisuutta, josta on vieläkin nähtävissä merkkejä.

Palosenjoella on tehty koskien kunnostusta muun muassa Myllykoskessa, entisöimällä vanhaa uittoränniä ja kunnostamalla Vanhansahansaaren uomaa. Kunnostusten tavoitteena on ollut mahdollistaa joen luontaisen taimenkannan nouseminen joen latvavesiin ja saada sen lisääntyminen turvatuksi.

Suovu-Palosen alue on pääosin yksityisten omistuksessa. Retkeilyreitin rakentamisesta on sovittu kaupungin ja maanomistajien kesken. Reitti on noin 16 kilometrin pituinen ja sen varrella on laavuja ja nuotiopaikkoja. Reitti kulkee osittain Palosenjoen jokivarressa upeissa maisemissa ja mm. Ryönänkoskella olevalla laavulla on oivallista nauttia retkieväitä virtaveden äärellä. Suovunlahden rannassa, Länsirannantien varressa sijaitseva Suovun kota on rakennettu liikuntarajoitteet huomioiden. Myös Lammasjärven rannassa sekä Nihtilahdessa on laavut retkeilijöitä varten.

Reitin käyttäjät voivat kalastaa länsiosassa olevan Naarajärven Käänniänlahden pohjoisrannalla ilman vesialueen omistajan lupaa. Pieni-Palosen ja Kallaveden välisissä virta- ja koskipaikoissa kaikenlainen kalastus on kielletty.

Suovu-Palosen ulkoilureittin lähtöpiste ja taukopaikka, joka on rakennettu myös liikuntarajoitteet huomioiden. Opastaulu, parkkipaikka, puucee, nuotiopaikka. Suovun opastuspiste Retkikartta.fi -palvelussa

Yhteystiedot

Katuosoite: Länsirannantie 1500

Postinumero: 71520

Postitoimipaikka: Kaislastenlahti

Sähköposti: maaomaisuudenhallintapalvelut@kuopio.fi

Puhelinnumero: 017 185 044