Seutuyhteistyöhön osallistuminen

Seutuyhteistyö on luonteeltaan vuorovaikutteista toimintaa, jossa eri sidosryhmien näkemyksiä pyritään yhteensovittamaan. Tavoitteena on luoda kuntalaisille hyvää elinympäristöä ja asumisen mahdollisuuksia sekä kehittää määrällisesti ja laadullisesti riittävää palveluverkkoa huomioiden samalla kestävän liikkumisen ja saavutettavuuden tarpeita.

Kuulisimme mielellämme sinulta ehdotuksia ja mielipiteitä seutuyhteistyön kehittämiseksi. Miten voisimme toteuttaa entistä parempaa seutuyhteistyötä ja mitkä ovat mielestäsi ne konkreettiset asiat ja tarpeet joihin meidän tulisi jatkossa entistä enemmän yhteisvoimin keskittyä ?

Anna palautetta seutuyhteistyön yhteyspäällikölle Tero Piipolle, tero.piippo@kuopio.fi, 044-7182125.