Ehkäisevä päihdetyö


Ehkäisevä päihdetyö on päihteiden aiheuttamien haittojen ehkäisyä ja vähentämistä. Työn tavoitteena on vähentää päihteiden kysyntää, saatavuutta, tarjontaa ja päihdehaittoja sekä sekä edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Laki ehkäisevästä päihdetyöstä tuli voimaan 1.12.2015.

Ehkäisevä päihdetyö kohdistuu alkoholiin, huumausaineisiin, tupakkaan ja muihin päihtymiseen käytettyihin aineisiin. Rahapeliriippuvuus ja muut toiminnalliset riippuvuudet kuuluvat myös työn piiriin.

Ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan vaikuttamalla:

  • päihteitä koskeviin tietoihin, asenteisiin ja oikeuksiin
  • päihdehaitoilta suojaaviin tekijöihin ja riskitekijöihin
  • päihteiden käyttötapoihin, saatavuuteen, tarjontaan ja haittoihin.

Ehkäisevän päihdetyön kokonaisuuteen kuuluvat osa-alueet:

  • Pakka-toimintatapa
  • Ehkäisevän päihdetyön viikko (Selvät Sävelet - työryhmä)
  • Kuopion kaupungin mielenterveys- ja päihdesuunnitelman 2013–2020 arviointi
  • Huomaa lapsi -toiminta
  • Savuton Kuopio -toimintamalli
  • Lisäksi ehkäisevän päihdetyön koordinaattori toimii AVI:n (Aluehallintovirasto) ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilönä ja järjestää aiheeseen liittyviä koulutuksia, tilaisuuksia ja tapahtumia
  • Jalkautuva työ

Korjaava päihdetyö


Kuopiossa aikuisten ja nuorten päihdepalveluista vastaa Päihdepalvelusäätiö: www.ksps.fi

Päihdepalvelusäätiön tarkoituksena on ehkäistä ja vähentää päihde- ja muita riippuvuusongelmia ja niihin liittyvää syrjäytymistä Kuopion seudun alueella.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tuottaa hoito- ja kuntoutuspalveluja, asiantuntijapalveluja sekä tarkoitusperiään palvelevaa kehittämis-, koulutus-, tiedotus-, tutkimus- ja valistustoimintaa sekä lisäksi varmistaa päihdepalveluissa tarvittavan erityisosaamisen.

Terveysneuvontapiste Portti


Portti on terveysneuvontapiste, jossa huumeita käyttävät voivat asioida nimettöminä ja vaihtaa käytetyt neulat ja ruiskut puhtaisiin. Portissa on mahdollisuus saada hepatiitti A- ja B-rokotteet sekä lähetteet hepatiitti- sekä HIV-laboratoriokokeisiin.

Ehkäisevän päihdetyön koordinaattori Ehkäisevän päihdetyön koordinaattori

Ehkäisevän päihdetyön
koordinaattori
Tiina Nykky
044 718 3448
tiina nykky(at)kuopio.fi

Linkkejä Linkkejä

Kuopion ehkäisevä päihdetyö
Facebookissa

Päihdepalvelusäätiö Päihdepalvelusäätiö

Päihdeklinikka
Suokatu 23
044 718 3672, ajanvaraus ja neuvonta

Alle 23-vuotiaat ajanvaraus
044 718 3671, soittoaika ma-pe klo 11.30 - 12.00, uusien asiakkuuksien yhteydenotot ensisijaisesti tähän numeroon.
044 718 3310, soittoaika ma-pe klo 11.30 - 12.00
044 718 3678, soittoaika ma-pe klo 11.30 - 12.00

Päihdeosasto
Mäkikatu 11, 2. krs
017 183 684

Kuntoutus
Mäkikatu 11, 1. krs
044 718 3674

Terveysneuvontapiste Portti
Vuorikatu 31-33
044 718 3696