Hyvinvoinnin edistämisen koordinointitiimi

Kuva syksyisestä Snellmanin puistosta.

Kuopion visiona on olla Hyvän elämän pääkaupunki ja tätä tavoitetta kohti kuljetaan suunnitelmallisesti Hyvinvoiva Kuopio 2030 -ohjelman viitoittamana. Liikkuva Kuopio ja Kulttuuri Kuopio -ohjelmat konkretisoivat hyvinvoinnin edistämistä ja UNICEFin lapsiystävällinen kunta -malli tukee Kuopiota sen visiossa olla paras paikka lapsille.

Hyvinvoinnin edistämisen koordinointitiimi kansalaistoiminnan palveluissa

Hyvinvoinnin edistämisen koordinointi sijoittuu kaupungissa Kansalaistoiminnan palveluihin, jossa siitä vastaavat yhdessä kansalaistoiminnan palveluiden päällikkö, hyvinvointikoordinaattori, ehkäisevän päihdetyön koordinaattori sekä lapsiystävällinen kunta -koordinaattori.

Sanna Korhonen

Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori

Kan­sa­lais­toi­min­nan palvelut

Tiina Nykky

Ehkäisevän päihdetyön koordinaattori

Hyvinvointikoordinaattori Tanja Tilles-Tirkkonen

Tanja Tilles-Tirkkonen

Hyvinvointikoordinaattori

Kati Vähäsarja

Kansalaistoiminnan palveluiden päällikkö

Kan­sa­lais­toi­min­nan palvelut

Kan­sa­lais­toi­min­nan palveluiden hal­lin­noi­mat ohjelmat ja ke­hi­tyspro­jek­tit