KulttuuriKuopio -ohjelma

KulttuuriKuopio-ohjelma valmisteltiin vuosina 2022-23 yhdessä asukkaiden ja kulttuuritoimijoiden kanssa. 
Valmiiseen ohjelmaan pääset tutustumaan tästä.

KulttuuriKuopio-ohjelma on tehty kulttuurin kokijoille ja tekijöille, harrastajille ja ammattilaisille, sinulle, minulle, kaikille. Ohjelma toimii ohjenuorana, yhteisenä lähtökohtana ja tavoitteena Kuopion kaupungin eri yksiköille sekä kaikille Kuopion seudun kulttuuritoimijoille. Kuopion kaupungin tulevaa toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmassa määritettyjen kehittämisteemojen mukaisesti.

Ohjelman tavoitteet kumpuavat tarpeesta tuoda kulttuuri osaksi jokaisen kuopiolaisen arkielämää ja palvelemaan kaikenlaisia ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa. Kantavana teemana on “Kulttuuri kuuluu kaikille”. Tärkeinä tavoitteina ovat lisäksi Kuopion kulttuuritoimijoiden yhteistyön tiivistäminen ja yhteisen vision muodostaminen KulttuuriKuopiosta.

KulttuuriKuopio-ohjelman kehittämisteemat:

Kulttuuri kuuluu meille kaikille

 • Osallisuus
 • Yhteisöllisyys
 • Yhdenvertaisuus
 • Mahdollistaminen
 • Esteettömyys

Kuopio kuuluu meille kaikille

 • Kutsuva kaupunkiympäristö
 • Viestinnän kehittäminen
 • Saavutettavuus
 • Uudistetut tilakäytänteet

Kulttuuri tehdään yhdessä

 • Sujuvat yhteistyöverkostot
 • Kulttuurifoorumin laajentaminen
 • Avoimet keskustelun kanavat
 • Kulttuuritoiminnan tukeminen

Suunnitteluprosessissa keskeisessä asemassa on ollut asukkaiden kanssa tehtävä yhteistyö. Valmistelu toteutettiin palvelumuotoilumenetelmin. Kulttuuri voidaan määritellä monella tavalla, jonka vuoksi KulttuuriKuopio-ohjelman suunnittelu aloitettiin kartoittamalla laajasti mitä kulttuuri tarkoittaa kuopiolaisille.

Ohjelman valmistelu toteutettiin laajasti asukkaita, kaupungin palvelualueiden toimijoita sekä muita toimijoita, mm. järjestöjä osallistaen. Valmistelun aikana toteutettiin 17 kyselyä, 92 henkilöhaastattelua (kaupungin kulttuurityöntekijöitä, oppilaitoksia, alue- ja kulttuurikeskuksia, ammattitaiteilijoita, järjestöjä ja yhdistyksiä, nuorisotoimen työntekijöitä ja nuorison edustajia, maahanmuuttajien sekä erilaisten ikä- ja vähemmistöryhmien edustajia, asukasyhdistyksiä, pitäjäraateja ja muita kulttuurialan toimijoita), 5 työpajaa sekä 53 jalkautumiskertaa asukkaiden pariin, joissa tavoitettiin 2600 henkilöä. Asukkaiden kulttuuritoiveita kerättiin kesän ja syksyn 2022 aikana yhteensä yli 10 000. Ohjelma perustuu näihin toiveisiin.

Kaikki tämä on paketoitu KulttuuriKuopio-ohjelmaan ja pääset tutustumaan siihen tästä.

“Kulttuuri kuuluu kaikille ja Kuopio kuuluu kaikille, myös sulle!”

Anna Rantakoski