Kulttuuri Itää – Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistehtävä Itä-Suomessa

Kulttuuri Itää on kolmen itäsuomalaisen maakunnan – Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan – yhteinen kehittämistehtävä, jonka tavoitteena on luoda pysyvä verkostomainen toimintamalli Itä-Suomen kuntien kulttuuripalveluiden yhteistyölle. Kulttuuri Itää toteutetaan ajalla 1.1.2024 – 31.12.2025.

Verkostotyön avulla tuetaan kuntien kulttuuripalveluiden tuotantorakenteita sekä jaetaan osaamista ja hyviä käytäntöjä. Tarkoituksena on myös vahvistaa kuntien ja taiteen ammattilaisten välistä yhteistyötä sekä edistää kulttuuripalveluiden saavutettavuutta ja kestävyyttä. Kulttuuri Itää pyrkii turvaamaan alueen asukkaiden kulttuurisia oikeuksia, nostamaan kulttuurin ja luovien alojen arvostusta ja lisäämään kulttuuriin ja taiteeseen käytettäviä resursseja alueella.

Kulttuuri Itää tarjoaa verkostotapaamisia ja erilaisia koulutuksia alueen kuntien kulttuuripalveluissa työskenteleville sekä kehittää erilaisia kiertävien tuotantojen malleja, jotka edistävät kulttuuripalveluiden liikkumista maakuntarajojen yli. Lisäksi kehittämistehtävä viestii taiteen ja kulttuurin merkityksistä ja vaikutuksista laaja-alaisesti osana Itä-Suomen hyvinvoinnin, elinvoimaisuuden ja turvallisuuden kehittämistä.

Kulttuuri Itää on kuntien kulttuuritoimintalain 166/2019 6 §:n mukainen alueellinen kehittämistehtävä, jota rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Kehittämistehtävän koordinoinnista Etelä-Savossa vastaa Etelä-Savon maakuntaliitto, Pohjois-Savossa Kuopion kaupunki ja Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Kolmen maakunnan yhteisen kehittämistehtävän hallinnoinnista vastaa Kuopion kaupungin Kansalaistoiminnan palveluiden Kulttuurin edistämisen yksikkö. Hanke toteutetaan verkostoyhteistyönä Etelä- ja Pohjois-Savon sekä Pohjois-Karjalan kuntien kanssa.

Alueellisilla kehittämistehtävillä luodaan edellytyksiä kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain tavoitteiden ja tehtävien toteuttamiseen. Kehittämistehtävien tavoitteena on parantaa kulttuuritoiminnan laatua, vaikuttavuutta, henkilöstön osaamista, asukkaiden yhdenvertaisuutta ja kuntien keskinäistä yhteistoimintaa. Tehtävällä vahvistetaan kulttuurin saatavuutta, asukkaiden kulttuurista osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Tavoitteena on lisätä myös keskustelua kulttuurin merkityksestä mm. hyvinvoinnin edistämisessä.

Tehtävä on jatkoa 15.4.2020 alkaneelle Kulttuuri kuulolla -kehittämistehtävälle. Kulttuuri kuulolla -kehittämistehtävän myötä Pohjois-Savon alueelle on muodostunut kuntien kulttuuritoimihenkilöiden välinen, aktiivisesti viestivä verkosto, joka kokoontuu säännöllisesti Pohjois-Savon kulttuuritoimen kehittämiseksi. Kehittämistehtävä valmisteli Pohjois-Savolle yhteisen kulttuuristrategian. Pohjois-Savon maakuntahallitus hyväksyi strategian yksimielisesti kokouksessaan 28.11.2022.

Pohjois-Savon kulttuuristrategian pääset lukemaan tästä linkistä: https://www.pohjois-savo.fi/media/7-viestinta/kokoukset-ja-tapahtumat/2023/kulttuurifoorumi/pohjoissavon_kulttuuristrategia.pdf

Oranssi kukkasymboli, jota ympäröi Kulttuuri Itää -teksti

Tiina Taskinen-Viinikainen

Projektipäällikkö

Kan­sa­lais­toi­min­nan palvelut