Liikkuva Kuopio -ohjelma

Liikkuva Kuopio -ohjelma on valmistunut!

Liikkuva Kuopio -ohjelma

LiikkuvaKuopio –ohjelma keskittyy laaja-alaiseen liikkumisen edistämiseen, jonka toimenpiteillä tähdätään vahvistamaan asukkaiden liikkumisen mahdollisuuksia usealla eri tasolla, jotta yhä useampi kuopiolainen innostuisi ja pystyisi saavuttamaan fyysisen aktiivisuuden tuomat hyödyt terveydelleen ja hyvinvoinnilleen.

Aktiivista elämäntapaa tuetaan muun muassa mahdollistamalla monipuoliset liikkumisen mahdollisuudet, jotta jokainen voi valita niistä itselleen mieluisan. Liikkumisen edistämisen tavoitteena on helpottaa kuopiolaisten liikkumista siten, että mahdollisimman moni kokee pystyvänsä liikkumaan ilman sosiaalisia, psyykkisiä tai fyysisiä esteitä. Jokainen voi halutessaan tuntea kuuluvansa LiikkuvaKuopio- joukkoon, omalla tavallaan, liikkuen yksin tai yhdessä muiden kanssa. LiikkuvaKuopio tuo asukkailleen hyvää mieltä ja aitoa liikkumisen innostusta, luo hyviä arjen rutiineja, sosiaalista vuorovaikutusta ja arjen innostusta ja on kiinteä osa koulu- ja työpäivää sekä asuinympäristöämme.

Liikkumisen edistäminen on kunnassa monialainen, poikkihallinnollinen tehtävä, jossa usealla eri taholla on oma roolinsa. LiikkuvaKuopio -ohjelma on eri toimijoiden yhteinen toimenpideohjelma, joka tavoitteena on johtaa liikkumisen tuomien mahdollisuuksien kautta Kuopiota kohti visiotaan olla Hyvän elämän pääkaupunki.