Hyvinvoiva Kuopio 2030 -ohjelma

Hyvän elämän elementit

Hyvinvoiva Kuopio 2030 on yksi Kuopion strategisista ohjelmista. Ohjelma viitoittaa tietä matkalla hyvän elämän pääkaupungiksi, Kuopion strategiaan kirjatun vision mukaisesti.

Hyvinvoiva Kuopio 2030 -ohjelma pohjautuu vahvasti tutkittuun tietoon hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavista tekijöistä sekä hyvän arjen tukemisesta. Ohjelmassa nostetaan esiin viisi hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavaa hyvän elämän elementtiä. Näitä ovat: Hyvän arjen rutiinit, Hyvän elämän kanssakulkijat, Hyvän elämän innostajat, Hyvän elämän toimeentulo ja Hyvän elämän asuinympäristö. Edistämällä hyvän elämän elementtejä tavoitteena on tukea ja edistää kuopiolaisten hyvää arkea, hyvinvointia, terveyttä ja elämänlaatua.

Tutustu ohjelmaan tarkemmin:

Yhteystiedot

Hyvinvointikoordinaattori Tanja Tilles-Tirkkonen

Tanja Tilles-Tirkkonen

Hyvinvointikoordinaattori