Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma

Mikä ihmeen hyvinvointikertomus? Miksi kuopiolaisten hyvinvointi pitäisi ylipäänsä kiinnostaa? Pääsenkö minäkin katsomaan tietoja kuopiolaisten hyvinvoinnista? Mistä ja miten hyvinvointitietoa sitten kerätään? Ja mistä kaikesta se hyvinvointi oikein koostuu?

Jos päässäsi leijuu enemmän kysymyksiä kuin vastauksia, katso tämä video hyvinvointikertomuksesta ja -suunnitelmasta Kuopiossa.

Hyvinvointikertomuksessa nostetaan esiin eri tutkimusten ja selvitysten pohjalta, kuinka kuopiolaiset voivat. Siinä tarkastellaan muun muassa elintapoja, mielen hyvinvointia ja arjen turvallisuutta. kuten liikenneonnettomuuksia.

Hyvinvointikertomuksen pohjalta havaituista hyvinvoinnin haasteista johdetaan hyvinvointisuunnitelman tavoitteet. Hyvinvointisuunnitelmassa esitetään tavoitteiden lisäksi myös toimenpiteet, joiden avulla kuopiolaisten hyvinvointia edistetään. Suunnitelmaan on kirjattu myös, miten tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista arvioidaan.

Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma laaditaan kerran valtuustokaudessa laajana. Vuosittain laaditaan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman vuosiraportti, jossa arvioidaan asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista.

Kuopion vuosille 2021-2025 laadittu hyvinvointikertomus ja -suunnitelma sisältää hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman lisäksi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman, ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman, ehkäisevän päihdetyön suunnitelman sekä näkökulmia arjen turvallisuuden edistämiseksi.

Valtuustokauden 2021-2025 hyvinvointikertomus ja -suunnitelma sekä vuosiraportit

Tutustu Kuopion vuosien 2021-2025 Hyvinvointisuunnitelmaan
Kuopion hyvinvointisuunnitelma Tämä linkki aukeaa uuteen välilehteen

Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman vuosiraportti 2024 ja vuosiraportin tiivistelmä. (Kuopion kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittelyt kevään 2024 aikana)

Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman vuosiraportti 2023 ja vuosiraportin tiivistelmä.

Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman vuosiraportti 2022

Laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021-2025. Osa I: Hyvinvointikertomus ja osa II: Hyvinvointisuunnitelma

Valtuustokauden 2018-2021 hyvinvointikertomus ja -suunnitelma sekä vuosiraportit

Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2020

Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2019

Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2018

Laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma (osa I): kuopiolaisten terveyden ja hyvinvoinnin nykytilanne

Laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma (osa II): suunnitelma hyvinvoinnin edistämiseksi

Yhteystiedot

Hyvinvointikoordinaattori Tanja Tilles-Tirkkonen

Tanja Tilles-Tirkkonen

Hyvinvointikoordinaattori