Hyvinvoiva Kuopio

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ohjaavat ohjelmat ja suunnitelmat

Kuopiossa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä viedään eteen suunnitelmallisesti. Hyvinvoiva Kuopio 2030 -ohjelma viitoittaa Kuopion matkaa kohti visiota olla Hyvän elämän pääkaupunki. Ohjelma tarjoaa keskeisiä periaatteita toiminnan toteuttamiseen. Kuopion hyvinvointikertomus- ja suunnitelma kuvaa kuopiolaisten hyvinvoinnin tilaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä linjaa tavoitteet ja toimenpiteet hyvinvoinnin edistämiseksi. Liikkuva Kuopio ja Kulttuuri Kuopio -ohjelmat konkretisoivat hyvinvoinnin edistämistä ja UNICEFin lapsiystävällinen kunta -malli tukee Kuopiota visiossa olla paras paikka lapsille.

Hyvinvoinnin edistäminen on yhteistyötä

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on laajan toimijajoukon yhteistyötä. Alta voit tutustua tarkemmin muutamiin keskeisimpiin työryhmiin ja ja verkostoihin.

Tietoa kuopiolaisten hyvinvoinnista

Kuopiolaisten hyvinvoinnista ja terveydestä kerätään tietoa erilaisten tutkimusten avulla. Tietoa hyödynnetään laajasti toiminnan kehittämiseen paremman hyvinvoinnin turvaamiseksi. Tutustu keskeisimpiin toteutettuihin tutkimuksiin.

Innostu hyvinvoinnista – tapahtumat ja kampanjat

Kuopiossa järjestetään lukuisia hyvinvointia esiin nostavia tapahtumia ja kampanjoita. Alta pääset tutustumaan näistä keskeisimpiin.