WHO Healthy Cities -verkosto

Maailman terveysjärjestön (WHO, World Health Organization) Terveet kaupungit (Healthy Cities) -verkosto on eurooppalaisten kaupunkien yhteistyöverkosto, joka on toiminut jo vuodesta 1988 lähtien. Terveet kaupungit -verkoston toiminnan tavoitteena on tukea kaupunkeja hyvinvoinnin edistämisessä. Verkosto toimii foorumina, jonka toimintamuotoina ovat tapaamiset ja kokemustenvaihto, yhteiset toimintapolitiikat sekä kehittämishankkeet.

Kuopio on ollut mukana WHO Healthy Cities -verkostossa vuodesta 2005 lähtien. Suomesta verkostossa on mukana lisäksi Turku ja Helsinki. Yhteensä Healthy Cities verkostossa on mukana noin 100 kaupunkia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) koordinoi Suomessa kansallista verkostoa.

Healthy Cities -verkoston toimintaa ohjaavat ohjelmakausittain vaihtuvat teemat. Tällä hetkellä on käynnissä seitsemäs ohjelmakausi, jota toteutetaan vuosina 2019-2025. Käynnissä oleva ohjelmakausi painottaa vuoden 2018 Kööpenhaminan konsensuslausuman teemoja. Sen visio on YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman, Agenda 2030:n mukainen. Seitsemännen kauden painopisteet ovat: ihmiset, osallisuus, elinvoima, maapallo, elinympäristö ja rauha (people, participation, prosperity, planet, place, peace). 

Seitsemännen kauden painopisteet:

  • People – investoidaan ihmisiin
  • Places – suunnitellaan paikkoja ja ympäristöjä, jotka edistävät terveyttä ja hyvinvointia
  • Participation – lisätään osallisuutta ja osallistumista
  • Prosperity – parannetaan yhteisöjen elinvoimaa ja pääsyä yleisiin palveluihin
  • Peace – edistetään rauhaa ja turvallisuutta
  • Planet – suojellaan maapalloamme ja edistetään kestävää kehitystä
Kestävä kehitys

WHO Healthy Cities -verkoston vuosittaiset konferenssit

WHO Healthy Cities -verkosto järjestää vuosittain konferenssin, jossa julkaistaan verkoston poliittinen julkilausuma ja nostetaan esiin verkostossa mukana olevien kaupunkien toimintaa alueen asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Kuopio on osallistunut konferensseihin aktiivisesti. Alla konferensseissa julkaistut julkilausumat sekä Kuopiosta esillä olleet suulliset esitykset ja posterit.

Yhteystiedot

Hyvinvointikoordinaattori Tanja Tilles-Tirkkonen

Tanja Tilles-Tirkkonen

Hyvinvointikoordinaattori