Kuopion hyvinvointiryhmä ja toimeenpaneva hyvinvointiryhmä

Kuopiossa toimii hyvinvointiryhmä ja toimeenpaneva hyvinvointiryhmä. Ryhmät kokoontuvat säännöllisesti. Ryhmien toimintasykli rakentuu hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laadinnan, toimeenpanon ja arvioinnin sekä kunnan muun toiminnan ja talouden suunnittelun ympärille.

Kuopion kaupungin hyvinvointiryhmä toimii Kuopiossa hyvinvoinnin edistämisen johtoryhmänä. Hyvinvointiryhmän tehtävänä on johtaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä Hyvinvoiva Kuopio 2030 –ohjelmatyön ja hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman pohjalta, seurata toimintaympäristön muutosta; hyvinvoinnin tilaa sekä toiminnan toteutumista ja vaikutuksia sekä ohjata tavoitteiden mukaista toimintaa. Hyvinvointiryhmään kuuluu kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat, asiakkuusjohtajia ja asiantuntijatehtävissä toimivia. Ryhmän puheenjohtajina toimivat apulaiskaupunginjohtajat vuorovuosin.

Toimeenpanevan hyvinvointiryhmän keskeisimpänä tehtävänä on hyvinvointisuunnitelman valmistelu ja toimeenpano.  Toimeenpanevaan hyvinvointiryhmään kuuluu asiakkuusjohtajien nimeämät palvelupäälliköt ja asiantuntijatehtävässä toimivia henkilöitä. Ryhmän puheenjohtajana toimii hyvinvoinnin edistämisen johtaja.

Hyvinvoinnin edistämisen organisoituminen

Yhteystiedot

Hyvinvointikoordinaattori Tanja Tilles-Tirkkonen

Tanja Tilles-Tirkkonen

Hyvinvointikoordinaattori