Sosiaali- ja terveyspalvelut

Tuoreimmat uutiset:

 

UNA Ydin Tilannekuvasta erinomaisia käyttäjäkokemuksia

UNA Ydin Tilannekuvan pilotti on ollut Pohjois-Savossa käynnissä muutaman viikon ja käyttäjäkokemukset ovat olleet erinomaisia. Pilotti on otettu käyttöön useammassa kohteessa suunniteltua nopeammin, kun on huomattu miten hyvin se toimii ja miten se auttaa henkilöstöä palvelemaan asiakkaita ja potilaita. Haasteena on aiemmin ollut, että eri toimijoiden vastuita ja tehtäviä rajaavat sekä organisaatioiden että sosiaali- ja terveyshuollon lainsäädännölliset rajat. UNA Ydin Tilannekuva pilotin tavoitteena on testata kehitettyjä toiminnallisuuksia, joilla sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät pystyvät tehokkaasti ja turvallisesti palvelemaan asiakkaita. Kuopion kaupungista mukana pilotissa on kotisairaala, jossa UNA Ydin Tilannekuva on todettu käyttäjäyställiseksi.
Lue lisääTietojaUNA Ydin Tilannekuvasta erinomaisia käyttäjäkokemuksia »

Asiakasmaksulaki uudistuu osittain 1.7.2021

Asiakasmaksulain muutokset tulevat voimaan 1.7.2021 alkaen. Muutos laajentaa palvelujen maksuttomuutta ja kohtuullistaa maksuja. Laki sisältää myös säännökset palveluasumisen maksuista. Jatkossa uusia maksuttomia palveluja ovat esimerkiksi hoitajavastaanotot perusterveydenhuollossa, alle 18-vuotiaiden poliklinikkakäynnit, eräät tartuntatautien hoitoon liittyvät asiat sekä päihteitä käyttäville raskaana oleville suunnattujen äitiyspoliklinikoiden antama hoitokokonaisuus.
Lue lisääTietojaAsiakasmaksulaki uudistuu osittain 1.7.2021 »

Kuopiossa tehdään yhteistyöllä turvallinen koulujen päätösviikonloppu

Koulut loppuvat lauantaina 5.6. ja juhlinta luultavasti näkyy katukuvassa aiempien vuosien tapaan. Itä-Suomen poliisi ja Ankkuri-tiimi, Kuopion kaupungin nuorisotyö ja sosiaalipäivystys, SPR, Aseman lapset ry sekä pyöräilevät ensihoitajat jalkautuvat yhdessä turvaamaan kuopiolaisten nuorten koulujen päätösviikonloppua. Toimijat vetoavat vanhempiin: Olkaa tietoisia siitä, missä lapsenne ja nuorenne liikkuvat!
Lue lisääTietojaKuopiossa tehdään yhteistyöllä turvallinen koulujen päätösviikonloppu »

Finsote 2020 -tutkimus nostaa esiin kuopiolaisen aikuisväestön hyvinvointia – valtaosa kuopiolaisista tyytyväisiä asuinalueensa olosuhteisiin, alkoholia käyttävien osuus huolestuttavan suuri

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttama FinSote-tutkimus tuottaa tietoa väestön koetusta hyvinvoinnista, elinoloista, terveydentilasta, elintavoista sekä työ- ja toimintakyvystä. Kuopiossa tutkimukseen osallistui 48 % kutsutuista. Valtaosa kuopiolaisista on tyytyväisiä asuinalueensa olosuhteisiin, mutta alkoholin käytön ja ylipainon suhteen on parantamisen varaa.
Lue lisääTietojaFinsote 2020 -tutkimus nostaa esiin kuopiolaisen aikuisväestön hyvinvointia – valtaosa kuopiolaisista tyytyväisiä asuinalueensa olosuhteisiin, alkoholia käyttävien osuus huolestuttavan suuri »

Ikäihmisten palveluneuvonta on uudistunut

Ikäihmisten neuvonta on uudistunut 1.6.2021. Uusi ikäihmisten neuvonta palvelee ikäihmisten palveluita koskevissa kysymyksissä kuopiolaisia ja heidän läheisiään. Ikäihmisten neuvonnan ammattilaiset ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä. He tarjoavat ohjausta ja neuvontaa paitsi kaupungin palveluista ja myöntämiskriteereistä, myös yhdistysten ja yritysten palveluista. Neuvonnan ammattilaiset etsivät sopivia ratkaisuita asiakkaidensa erilaisiin tilanteisiin ja tarpeisiin yhdessä asiakkaidensa kanssa.
Lue lisääTietojaIkäihmisten palveluneuvonta on uudistunut »