Uutisarkisto

Tältä sivulta löydät kaikki sivustolla julkaistut uutiset.

Kaupunginhallituksen päätöstiedote 27.3.2023

Lausunto luonnoksesta Jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2030  Savo-Pielisen jätelautakunta käsitteli kokouksessaan 9.2.2023 luonnosta jätepoliittiseksi ohjelmaksi vuoteen 2030. Jätelautakunta on valmistellut ohjelmaa yhteistyössä toimialueensa kuntien ja Jätekukon kanssa keskeisiä sidosryhmiä ja kuntalaisia […]

Kaupunginhallituksen päätöstiedote 20.3.2023

Lausunto luonnoksesta Jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2030 Savo-Pielisen jätelautakunta käsitteli kokouksessaan 9.2.2023 luonnosta jätepoliittiseksi ohjelmaksi vuoteen 2030. Jätelautakunta on valmistellut ohjelmaa yhteistyössä toimialueensa kuntien ja Jätekukon kanssa keskeisiä sidosryhmiä ja kuntalaisia […]

Kaupunginhallituksen päätöstiedote 13.3.2023

Valtionosuudet ja kotikuntakorvaus 2023 Valtiovarainministeriö on 29.12.2022 tehnyt päätöksen kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2023. Opetus- ja kulttuuriministeriö on 30.12.2022 tehnyt päätöksen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta […]

Kaupunginhallituksen päätöstiedote 27.2.2023

Kuopion kaupunginhallitus kokoontui jälleen 27.2.2023. Asialistalla olivat seuraavat asiat: Hyödykeryhmäkohtaisen poistosuunnitelman tarkennus Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut 22.11.2016 yleisohjeen suunnitelman mukaisista poistoista, jonka tarkoituksena on ohjata suunnitelman mukaisten poistojen tekemistä kunnassa […]

Kaupunginvaltuuston päätöstiedote 20.2.2023

Kuopion kaupunkiseutusuunnitelma 2030  Suunnittelualueeseen kuuluvat MAL-sopimuskunnat Kuopio, Siilinjärvi, Lapinlahti, Suonenjoki, Leppävirta ja Tuusniemi. Työryhmään ovat kuuluneet seudun kuntien edustajien lisäksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Pohjois-Savon liiton edustus.    Kaupunkiseutusuunnitelman tavoitteena on sovittaa […]

Kuopion kaupunginhallituksen päätöstiedote 13.2.2023

KEVAN työhyvinvointi- ja esihenkilökyselyt Kysely toteutettiin sähköisenä kyselynä 28.09.2022 –14.10.2022. Kokonaisuudessaan työhyvinvointikyselyyn vastasi yhteensä 2903 työntekijää (kyselyn vastausprosentti oli noin 45,7 %). Esihenkilökyselyyn vastasi 196 esihenkilöä (kyselyn vastausprosentti oli 55,8 […]

Kuopion kaupunginhallituksen päätöstiedote 6.2.2023

Jynkän Esikoulu- ja nuorisotilan päivitys Kasvun ja oppimisen lautakunta on käsitellyt Jynkän hankeselvitys: Varhaiskasvatus- ja nuorisopalvelut -asiaa seuraavasti: Hankeselvitys hyväksyttiin esitetysti, jonka jälkeen kohteen suunnittelua on viety eteenpäin. Suunnittelun aikana […]