Vastuullisuus

Nuoria kesäisissä tamineissa

Saavutettavuuden ja ympäristön huomioiminen tapahtuman järjestämisessä

Tapahtuman vastuullisuus käsittää tapahtuman saavutettavuudesta ja ympäristöystävällisyydestä huolehtimisen niin, että tapahtumien järjestäminen on tulevaisuudessakin mahdollista. Kuopion kaupunki tukee tapahtumien vastuullista järjestämistä ja haluaa omalla toiminnallaan tehdä vastuullisuudesta huolehtimisesta mahdollisimman helppoa. Olemme koonneet tälle sivulle tietoa, jota voit hyödyntää tapahtuman järjestämisessä.

Tapahtumanjärjestäjällä on tapahtuman toiminnallinen ja taloudellinen vastuu. Käytäntönä on, että tapahtumalla on yksi järjestäjä, jolla voi kuitenkin olla useita sopimuskumppaneita. Tapahtumajärjestäjä käyttää tapahtuman ylintä päätäntävaltaa.

Mitä on tapahtuman saavutettavuus?

Saavutettavuuden huomioiminen tapahtuman järjestämisessä parantaa tapahtuman houkuttelevuutta ja varmistaa, että tapahtumaan osallistuminen ja siellä työskenteleminen on mahdollista mahdollisimman monelle. Saavutettavuudella tarkoitetaan sekä liikkumisen esteettömyyttä että palveluiden ja viestinnän saavutettavuutta.

Saavutettavuuden varmistaminen on tapahtumajärjestäjän velvollisuus lain silmissä. Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän vammaisuuden perusteella ja velvoittaa palveluiden tarjoajaa järjestämään kohtuullisia mukautuksia vammaisille henkilöille. Lisäksi saavutettavuus parantaa tapahtuman viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä lisää sen uskottavuutta ja houkuttelevuutta. Saavutettavuus toteutuu parhaiten, kun se huomioidaan kaikissa tapahtuman suunnittelun ja järjestämisen vaiheissa.

Yleistä

 • Tapahtumapaikkojen tulisi olla kaikille esteettömiä ja saavutettavia.

Henkilökohtaiset avustajat, tulkit ja tukihenkilöt

 • Vammaiset henkilöt voivat osallistua tapahtumiin henkilökohtaisen avustajansa, tulkin tai tukihenkilönsä kanssa.
 • Henkilökohtaisen avustajan, tulkin tai tukihenkilön pääsylippu on maksuton.
 • Huomioidaan, että tällä hetkellä ei ole, lukuun ottamatta näkövammaisia henkilöitä, olemassa mitään yleispätevää korttia, jolla henkilö voisi todistaa olevansa vammainen henkilö. Samoin tarvetta henkilökohtaiseen avustajaan ei ole mahdollista todistaa eikä tarve avustajalle välttämättä näy henkilöstä päällepäin. Asianmukaisinta on luottaa henkilön omaan ilmoitukseen avustajan tarpeesta.

Pääsylippujen hankkiminen

 • Avustajalle tulee olla mahdollisuus varata paikka avustettavan välittömästä läheisyydestä.
 • Pyörätuolipaikoille on mahdollista hankkia lippu verkkokaupasta.

Etukäteisinformaatio ja liikkuminen tapahtumapaikalla

 • Tapahtumasta ja tapahtumapaikasta etukäteen annettavaan informaatioon kiinnitetään huomiota. Esimerkiksi esteettömät sisäänkäynnit, ravintolat ja wc-tilat sekä infopiste on mainittu tapahtumakuvauksen yhteydessä.
 • Tapahtumapaikkojen pohjakartat näyttävät myös katsomot ja paikat, joihin pyörätuolilippu on ostettavissa. Pääsylippuun merkitty paikkatieto vastaa tätä tietoa.
 • Sisäänkäynnissä ja liikkumisessa avustetaan tarvittaessa.
 • Myös erilaisilla festivaaleilla on esteetön wc.
 • Pyörätuolipaikoilta on mahdollisuus siirtyä tapahtuman aikana wc-tiloihin ja esimerkiksi käyttämään ravintolapalveluita.

Ympäristövastuu

Tapahtuman ympäristövaikutukset tulee huomioida jo järjestämisen alkuvaiheessa, jotta niille voidaan ajoissa kehittää ratkaisuja. Ympäristövaikutuksia syntyy tapahtuman jätteistä, liikenteestä, äänentoistosta, palveluista ja hankinnoista, ja niistä huolehtiminen vaikuttaa olennaisesti tapahtuman viihtyvyyteen. Lisäksi ympäristövastuusta huolehtiminen parantaa tapahtuman imagoa.

Huomioi tapahtumaa järjestäessäsi: