Varattavat koulutilat

Koulutilojen varaukset

Koulutyön ulkopuolella koulujen tiloja voi varata esimerkiksi asukastapahtumiin, kerhoihin ja harrastuskäyttöön. Tilavaraushakemuksia voi tehdä seuraaviin tiloihin: Salit, luokat, auditoriot, ruokalat ja piha-alueet sekä koulutilojen majoitusvaraukset.

Muista hakea koulutiloja 15.3.2024 mennessä
E – lomake vuorojen hakuun
Tästä e – lomakkeelle!

Kesäkaudella varattavat koulutilat (3.6.2024-4.8.2024)

Hiltulanlahden koulu, Jynkän koulu, Martti Ahtisaaren koulu, Kalevalan koulu, Rajalan koulu, Hatsalan klassillinen koulu, Puijonsarven koulu, Minna Canthin koulu, Ylä – Pyörön koulu ja Kuopion Taidelukio Lumit.

Kaikki varattavat koulutilat (5.8.2024-31.5.2025)

Lisätietoja koulujen liikuntatilojen varaamisesta

Ti­la­va­rauk­set

Käyn­tio­soi­te: Val­tuus­to­ta­lo, Suokatu 42, 70100 Kuopio. Puhelinajat ma: klo 12-14 ti, ke ja to: klo 9-11 ja klo 12-14, pe: klo 9-11

Koulujen keit­tiö­ti­lo­jen ja kalusteiden käyt­tö­va­rauk­set

Koulujen keit­tiö­ti­lo­jen ja kalusteiden käyttö Servicalta sähköpostin vä­li­tyk­sel­lä.