Perusopetuksen iltapäivätoiminta

Viisi alakoulun oppilasta seisoo ja peukuttaa.
Hakuaika lv. 2024 – 2025 iltapäivätoimintaan 1. – 21.2.2024

Iltapäivätoimintapaikka järjestetään ensisijaisesti 1. vuosiluokan ja erityisopetuksen oppilaille. Toimintaa järjestetään arkikoulupäivisin pääsääntöisesti klo 12.00 – 16.00. Haja-asutusalueiden ryhmien toiminta-ajoissa voi olla poikkeuksia. Koulujen loma‐aikoina ryhmät ovat kiinni.

Kasvun ja oppimisen palvelualue järjestää kuluvana lukuvuonna 2023 – 2024 iltapäivätoimintaa yhteistyössa Kuopion kristillisen yhtenäiskoulun, Kuopion steinerkoulu Virkkulan, Setlementti Puijola ry:n sekä kahden urheiluseuran kanssa (KalPa ja KuPS).

Iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä, lapsen tunne-elämän kehitystä sekä turvallista vapaa-ajan viettoa.Iltapäivätoiminnassa lapset osallistuvat ohjaajien suunnittelemaan, ohjaamaan ja valvomaan toimintaan. Ryhmissä esimerkiksi askarrellaan, leikitään, tehdään läksyjä ja ulkoillaan. Välipalahetket ovat kasvatuksellisia tuokioita.

Hakeminen

Perusopetuksen iltapäivätoimintaan haetaan sähköisesti Wilmassa tai paperilomakkeella. Yksityiskoulujen oppilaille paikkaa haetaan paperilomakkeella. Lukuvuoden 2024 – 2025 toimintaryhmät muodostetaan hakuaikana 1. – 21.2.2024 saapuneiden hakemusten perusteella. Ryhmien toimintapaikat ja palveluntuottajat varmistuvat hakuajan jälkeen. Päätös iltapäivätoimintaan ottamisesta tehdään lukuvuodeksi kerrallaan.

Ensisijaisesti perusopetuksen iltapäivätoimintaa järjestetään 1. vuosiluokan ja erityisopetuksen oppilaille. Jos ryhmiin jää tilaa, vapaita toimintapaikkoja tarjotaan 2. vuosiluokan oppilaille. Jos hakemuksia on enemmän kuin toimintapaikkoja, paikat arvotaan.

Hakuaikana hakeneille 1. vuosiluokan ja erityisopetuksen oppilaille päätökset postitetaan maaliskuussa 2024. Hakuaikana hakeneille 2. vuosiluokan oppilaille päätökset postitetaan toukokuussa 2024. Tarkemmat ryhmän yhteystiedot postitetaan kaikille 1.2. – 31.5.2024 hakeneille, myönteisen päätöksen saaneille kesäkuun loppuun mennessä. Toukokuun jälkeen hakeneille päätökset tehdään syksyllä 2024.

Mahdollisesti vapautuvia paikkoja tarjotaan:

  • ensisijaisesti hakuajan jälkeen hakeneille 1. vuosiluokan ja erityisopetuksen oppilaille
  • kielteisen päätöksen saaneille, hakuaikana hakeneille yleisopetuksen 2. vuosiluokan oppilaille (1.-21.2.2024 hakeneet oppilaat)
  • kielteisen päätöksen saaneille, hakuajan jälkeen hakeneille yleisopetuksen 2. vuosiluokan oppilaille (22.2.-31.5.2024 hakeneet, 31.5.2024 jälkeen hakeneille oppilaille)

Kevätlukukauden 2024 (8.1. – 1.6.2024) iltapäivätoimintaan voi hakea samalla hakemuksella.

Linkki Kuopion kaupungin Wilmaan: https://kuopio.inschool.fi/

Toimintamaksut

Iltapäivätoimintaan osallistumisesta peritään toimintamaksu. Toimintamaksuun sisältyy välipala ja ohjattu toiminta. Toimintamaksu peritään jokaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu toimintaan. Elokuulta peritään puolet läsnäolojen mukaisesta toimintamaksusta. Maksut ovat olleet voimassa 1.8.2021 alkaen.

Lapsi osallistuu toimintaan Maksu kuukaudessa
3 h / päivä tai 1 – 15 tuntia viikossa120 €
4 h / päivä tai yli 15 tuntia viikossa160 €

Lisätietoja toimintamaksuista löytyy hakuohjeesta.

Maksuhuojennuksen tai maksuvapautuksen hakeminen

Huoltaja voi hakea maksuhuojennusta tai maksuvapautusta erillisellä hakemuksella.

Toimintamaksu puolitetaan, jos perheessä on vähintään kolme lasta iltapäivätoiminnassa tai päivähoidossa. 

Maksuvapautus myönnetään, jos perheen tulot alittavat maksuttoman varhaiskasvatuksen tulorajan, perhe saa toimeentulotukea tai lastensuojelun / sosiaalityöntekijän lausunnolla. Kehitysvammalain piiriin kuuluvien oppilaiden osalta maksua ei peritä. Maksuhuojennuspäätös tehdään maksimissaan lukuvuodeksi kerrallaan. Päätöksiä ei tehdä takautuvasti.

Varhaiskasvatuksen tulorajat muuttuivat 1.3.2023. Voimassaolevat tulorajat löytyvät alla olevasta ohjeesta (Maksuhuojennushakemus, tarvittavat liitteet).

Hakemus ja viimeisimmät liitteet palautetaan syyslukukauden alussa tai lapsen aloittaessa iltapäivätoimintaryhmässä osoitteella: Kasvun ja oppimisen palvelualue, Perusopetuksen iltapäivätoiminta, Suokatu 42, PL 1097, 70111 Kuopio. Hakemuksen liitteineen voi palauttaa Suokatu 42, A-rapun ulkopuolella oleviin postilaatikoihin. Hakemuksen liitteineen voi palauttaa myös sähköisesti suojatun sähköpostin liitteenä. Suojatun sähköpostin voi pyytää osoitteesta iltapaivatoiminta@kuopio.fi (asiointisähköposti).

Muutoksista ilmoittaminen

Toimintapaikan voi irtisanoa sähköisesti Wilmassa Muutosilmoitus iltapäivätoimintaan -lomakkeella. Irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi. Samalla lomakkeella voi ilmoittaa aloituspäivän muutoksesta, toiminta-ajan tarpeen muutoksesta, toimintapaikan irtisanomisesta sekä ilmoittaa muutoksista laskunsaajan tiedoissa. Muutoksista on hyvä ilmoittaa myös suoraan ryhmään.

Mikäli mahdollisuutta Wilman kautta sähköisen hakemuksen/ilmoituksen tekemiseen tai  tulostamiseen ei ole, lomakkeita saa iltapäivätoimintaryhmistä, iltapäivätoiminnan sihteeriltä sekä iltapäivätoiminnan suunnittelijalta. Yksityiskoulujen oppilaita koskevat muutokset  ilmoitetaan paperilomakkeella tai sähköisesti suojatun sähköpostin liitteenä. Suojatun sähköpostin voi pyytää iltapaivatoiminta@kuopio.fi (asiointisähköposti).

Hakemukset ja lomakkeet palautetaan postitse osoitteella: Kasvun ja oppimisen palvelualue, Perusopetuksen iltapäivätoiminta, Suokatu 42, PL 1097, 70111 Kuopio.

Kehitysvammaisten lasten lomahoito

Kehitysvammaisten lasten lomahoidon järjestämisvastuu on siirtynyt Pohjois-Savon hyvinvointialueelle.

Muutos iltapäivätoiminnan yhteystietoihin 1.5.2024 alkaen

Otamme käyttöön 1.5.2024 alkaen asiointipuhelimen ja puhelinpalveluajat. Iltapäivätoiminnan asiointipuhelin on jatkossa 044 7181388. Asiointisähköpostiosoite on iltapaivatoiminta@kuopio.fi

Puhelinpalveluaika on maanantaisin klo 13-15 ja tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin sekä perjantaisin klo 9-11.

Puheluihin vastaavat iltapäivätoiminnan sihteeri Virve Varonen ja iltapäivätoiminnan suunnittelija Maria Louhimo.

Henkilökohtaista tapaamista varten tulee sopia aika etukäteen puhelimitse.

Maria Louhimo

Iltapäivätoiminnan suunnittelija

Virve Varonen

Iltapäivätoiminnan sihteeri

Il­ta­päi­vä­toi­min­ta

Puhelinpalveluaika on 1.5.2024 alkaen ma klo 13-15 ja ti-pe klo 9-11