Koulujen kerhotoiminta

Viisi oppilasta liikkumassa välitunnilla.

Harrastamisen Suomen malli

Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia mahdollistamalla jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Harrastusvalikoimaa ja tarjontaa järjestetään lasten ja nuorten toiveita kuunnellen. Toimintamalli suunnitellaan, rakennetaan ja kokeillaan yhdessä harrastuksia tuottavien tahojen kanssa. Oppilaat ja huoltajat saavat lisätietoja koulun harrastamisen Suomen mallin toiminnasta omasta koulustaan.

Kuopion harrastamisen Suomen mallin toiminta.

Koulun kerhotoiminta

Kerhotoiminnan tehtävä on tukea ja monipuolistaa koulun tarjoamaa opetusta, kartuttaa toimintaan liittyviä taitoja ja valmiuksia sekä tarjota osallistujille myönteisiä kokemuksia ja elämyksiä. Kerhotoiminta on useimmiten sisällöltään harrastustoimintaa esim. liikuntaan tai muihin taito- ja taideaineisiin liittyvää. Muiden kuin koulun järjestämä kerhotoiminta liittyy usein toiminnan ylläpitäjän omiin tavoitteisiin.

Koulun järjestämä kerhotoiminta on oppilaalle vapaaehtoista ja maksutonta. Kerhotoimintaa voidaan järjestää aamu- tai iltapäivisin. Kerhotoiminta voi sijoittua myös koulupäivän keskelle. Lisäksi muut sidosryhmät, esimerkiksi vanhempainyhdistykset, urheiluseurat, seurakunnat ja asukasyhdistykset voivat ylläpitää toimintaa oman varainhankinnan pohjalta.Toimintaa rahoitetaan myös kasvun ja oppimisen palvelualueen saaman ja edelleen toimijoille jakaman valtion tuen ja muualta tulevan hankerahan avulla.

Lisätietoa koulujen järjestämästä kerhotoiminnasta löytyy koulujen verkkosivuilta.

Liikkuva koulu

Koululiikuntaan kuuluvat peruskoulujen liikuntatapahtumat ja uimaopetus. Suurimmat vuosittain järjestettävät tapahtumat ovat koululaisluistelu, koulufutis ja koulusähly. Tapahtumia järjestetään yhdessä eri järjestöjen, lajiliittojen ja paikallisten urheiluseurojen kanssa. Koululiikunta vastaa myös eri toimintamalleista ja hankkeista.

Liikkuva koulu

Lasten ja nuorten LIIKKIS-ranneke

Lari Kilpeläinen

Perusopetuksen koordinaattori