Kuopion kaupungin perusopetuksen kieliohjelma

Neljä alakouluikäistä oppilasta opiskelemassa yhdessä koulutehtäviä pöydän ääressä koulussa.
Hakeminen latinan opetukseen 4.12.2023 – 8.1.2024
Infotilaisuus ja ohje
A2-kielen valinta 8.1. – 4.2.2024
Ohje

A1-kieli

A1-kielen opiskelu alkaa 1. luokalla. A1-kielenä tarjotaan kaikissa kouluissa englantia. Lisäksi Kalevalan koulussa tarjotaan A1-kielenä myös saksaa. A1-saksan ryhmä voidaan perustaa, mikäli kielen valinneita on vähintään 12 oppilasta. A1-kieleksi saksan valinneille järjestetään mahdollisuus opiskella englantia A2-kielenä 4. luokalta lähtien.

A2-kieli

4. luokalta alkavana vapaaehtoisena A2-kielenä on mahdollisuus opiskella saksaa, ranskaa tai venäjää. Saksaa A1-kielenä opiskeleville A2-kieli on englanti. A2-kieliryhmä voidaan perustaa, mikäli saman kielen valinneita on vähintään 12 oppilasta. A2-englannin ryhmä voidaan perustaa pienemmälläkin oppilasmäärällä.

A2-kieli lisää oppilaan kokonaistuntimäärää vuosiluokilla 4 – 7 kahdella tunnilla. Jos oppilas opiskelee A2-kieltä, hän ei voi valita 7. luokalla alkavaa latinan kieltä. Vuosiluokilla 8 – 9 A2-kieli luetaan oppilaan pitkien (neljän vuosiviikkotunnin) valinnaisaineiden tuntimäärään, joten oppilas voi valita pitkiä valinnaisaineita vähemmän. Poikkeuksena on 8. luokalta alkava B2-kieli, jonka oppilas voi valita, vaikka hänellä olisi A2-kieli. Tällöin A2-kieli lisää oppilaan kokonaistuntimäärää vuosiluokilla 8 – 9.

Vuosiluokilla 7 – 9 eri koulujen A1- ja A2-kielen ryhmät voidaan tarvittaessa yhdistää. A2-kielen tunneilla voi joutua käymään toisessa koulussa, jos opetusta ei voida järjestää omassa koulussa. Mikäli kouluun ei muodostu A2-kielen ryhmää, A2-kielen oppilaat yhdistetään A1-kielen ryhmään.

A2-kielen valinta on pysyvä ja sitä opiskellaan perusopetuksen päättövaiheeseen saakka. A2-kielen opiskelua ei voi keskeyttää perusopetuksen aikana ilman painavaa syytä. Mikäli 6. luokan lopussa todetaan, että vapaaehtoinen A2-kieli on osoittautunut ylivoimaisen vaikeaksi, opintomenestys heikoksi tai opiskelu muutoin raskaaksi, se voidaan keskeyttää.

B1-kieli

Peruskoulun 6. vuosiluokalla oppilas aloittaa B1-kielen, joka on ruotsi.

B2-kieli

B2-kielen opiskelu alkaa 8. luokalla. Hatsalan klassillisessa koulussa B2-kielenä voi opiskella latinaa 7. luokalta alkaen. B2-kielenä (valinnainen) voidaan tarjota saksaa, ranskaa, espanjaa ja venäjää koulun kieliohjelman mukaan. Lisäksi koulut saattavat tarjota kielten lyhytkursseja, jotka voivat olla B-kielten oppimäärää suppeampia. Koulut tekevät yhteistyötä B2-kieliryhmien muodostamisessa.

Latinan kieli

Latinan opetusta järjestetään ainoastaan Hatsalan klassillisella koululla. Latinan kieli (B2-kieli) on 7. luokalla samassa asemassa kuin A2-kielet, joten A2-kielen 4. luokalla aloittanut oppilas ei voi valita latinan kieltä. Latinan opetuksen tavoitteena on ohjata oppilasta tutkimaan kreikkalais-roomalaisen maailman historiaa, kulttuuria ja mytologiaa sekä tekemään huomioita niiden vaikutuksesta länsimaiseen sekä varsinkin eurooppalaiseen ja suomalaiseen kulttuuriin.

Latinan opetuksen infotilaisuus ja ohje

Hakeminen tehdään sähköisesti Wilma-sovelluksen kautta huoltajan tunnuksilla 4.12.2023 – 8.1.2024. Hakeminen ja hakujärjestys ovat sitovia. B2-latinassa ei ole valintakoetta, mutta oppilaalta edellytetään avointa opiskeluasennetta ja innostusta monenlaisten asioiden pohdiskeluun yksin ja ryhmässä.

Mikäli internetiä ei ole käytettävissä, paperisen hakulomakkeen saa alakoulun kansliasta.

Latinan opetusAika Paikka
Latinan opetus23.11.2023
klo 17.00
Hatsalan klassillinen koulu, Opistotie 5

Ohje sähköiseen hakemiseen 7.lk painotettu opetus, kaksikielinen opetus (suomi – englanti), B2-latinan opetus tai toissijainen koulu (=muu kuin oman kotisosoitteen mukainen koulu)

Ohje A2-kielen valintaan

A2-kielen valinta tehdään sähköisesti Wilma-sovelluksella huoltajan tunnuksilla ajalla 8.1. – 4.2.2024.

Hakulomake löytyy selaimen kautta (https://kuopio.inschool.fi) Wilmaan kirjautuessa (ei mobiilisovelluksessa). Menu-valikko (=kolme pistettä) -> Lomakkeet -> Neljänneltä luokalta alkavan A2-kielen valinta

Mikäli internetiä ei ole käytettävissä, huoltajaa pyydetään ottamaan yhteys oman koulun koulusihteeriin.