Kaksikielinen opetus (suomi – englanti) 1. – 9. luokat

Kolme yläkouluikäistä oppilasta tekemässä koulutehtäviä pöydän ääressä.

Kaksikielinen opetus (suomi – englanti) / 1. – 6. luokat

Rajalan koulussa kaksikielistä opetusta (suomi – englanti) on 1. – 6. luokilla. Oppilaat valitaan kielivalmiustestin perusteella. Opiskelu kaksikielisessä opetuksessa edellyttää sekä suomen että englannin kielen taitoa. Myös suomen kielen osaaminen testataan tarvittaessa.

Kaksikielinen opetus (suomi – englanti) / 7. – 9. luokat

Hatsalan klassillisen koulun kaksikielisen (suomi – englanti) 7. luokan oppilaat valitaan valintakokeen perusteella. Opiskelu kaksikielisessä opetuksessa edellyttää sekä suomen että englannin kielen taitoa. Myös suomen kielen osaaminen testataan tarvittaessa. Myös Rajalan koulun kaksikielisen (suomi – englanti) luokan oppilaat hakevat Hatsalan klassillisen koulun kaksikieliseen opetukseen valintakokeen kautta.

Huoltaja vastaa mahdollisista oppilaan kuljetuksesta ja saattamisesta aiheutuvista kustannuksista, mikäli koulu ei ole oppilaan lähikoulu. Koulukuljetus voidaan kuitenkin myöntää muualle kuin lähikouluun myös, mikäli kuljetuskustannukset ovat samansuuruiset tai edullisemmat kuin omaan lähikouluun. Edellytyksenä tällöin on, että koulukuljetus tapahtuu joukkoliikenteessä. Huoltajan on tässä tapauksessa haettava aina kuljetusta koulukuljetushakemuksella. Huoltaja vastaa koulukuljetuskustannuksista myös silloin, kun oppilas tarvitsee sairauden tai vapaa-ajan tapaturman vuoksi kuljetuksen kouluun. Koulutapaturman perusteella määräaikainen koulukuljetus järjestetään tarvittaessa koulun puolesta.