Vesihuolto

Palvelussa on Kuopion kaupungin alueella toimivien vesihuoltolaitosten vesijohto-, jätevesiviemäri- ja hulevesiviemäriverkostojen toiminta-aluerajaukset, alueiden tai vesihuoltolaitoksen nimet sekä tieto toiminta-alueen hyväksymisestä ja mahdollisesta viimeisimmästä tarkistamisesta. Esitys toiminta-alueesta tai sen tarkistamisesta lähtee vesihuoltolaitoksen tai kunnan aloitteesta, Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen Kuopiossa hyväksyy kaupunginhallitus. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitsevalla kiinteistöllä on pääsääntöisesti liittymisvelvollisuus vesihuoltoon.

Maaninkatalo
Maaningantie 32 , 71750 MAANINKA

Normaalit aukioloajat
Asiakaspalvelun palveluajat
Maanantai - Tiistai
08:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
Torstai
08:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
Kaupunginarkiston palveluajat
Maanantai - Tiistai
08:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
Torstai
08:00 - 11:00, 12:00 - 15:00

Maaninkatalolla sijaitsee useita Kuopion kaupungin palveluja.

Käyntiosoite

Maaningantie 32, 71750 MAANINKA

Postiosoite

Maaningantie 32, 71750 MAANINKA

Puhelinnumero

  • (+358) 17185048

  • (+358) 447488211

Normaalit aukioloajat
Asiakaspalvelun palveluajat
Maanantai - Tiistai
08:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
Torstai
08:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
Kaupunginarkiston palveluajat
Maanantai - Tiistai
08:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
Torstai
08:00 - 11:00, 12:00 - 15:00

Valtuustotalo
Suokatu 42 , 70110 KUOPIO

Normaalit aukioloajat
Asiakaspalvelu
Maanantai - Keskiviikko
08:00 - 15:30
Torstai
08:00 - 16:00
Perjantai
08:00 - 14:00
Kaupunginarkisto
Maanantai
08:00 - 15:30
Keskiviikko
08:00 - 15:30
Torstai
08:00 - 15:30
Yrityspalvelu
Maanantai - Perjantai
08:00 - 15:30

Valtuustotalolla sijaitsee kaupunkiympäristön asiakaspalvelu, kaupunginarkisto, yrityspalvelu sekä keskeiset kaupunkiympäristön palvelut

Käyntiosoite

Suokatu 42, 70110 KUOPIO

PostiosoitePuhelinnumero

  • (+358) 17185048

  • 0800918511

    ( Maksuton )
Normaalit aukioloajat
Asiakaspalvelu
Maanantai - Keskiviikko
08:00 - 15:30
Torstai
08:00 - 16:00
Perjantai
08:00 - 14:00
Kaupunginarkisto
Maanantai
08:00 - 15:30
Keskiviikko
08:00 - 15:30
Torstai
08:00 - 15:30
Yrityspalvelu
Maanantai - Perjantai
08:00 - 15:30

Vesihuoltolaitokset Kuopiossa
Kuopiossa sijaitsevat vesihuoltolaitokset

Vesihuolto


Vesihuollolla tarkoitetaan veden johtamista, käsittelyä ja toimittamista käytettäväksi talousvetenä sekä jäteveden poisjohtamista ja käsittelyä. Hulevedet eivät ole enää vesihuoltoa.

Vesihuoltoa ohjaa vesihuoltolaki, jotta asukkaille on kohtuullisin kustannuksin saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutoinkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti.

Kunta vastaa vesihuollon yleisestä kehittämisestä sekä järjestämisestä ja vesihuoltolaitokset huolehtivat omilla toiminta-alueillaan vesihuollon toteuttamisesta kunnan tekemän päätöksen mukaisesti. Kiinteistön omistaja tai haltija puolestaan vastaa oman kiinteistönsä vesihuollosta ja -laitteistoista liittämiskohtaan saakka.

Kuopion keskitetyn vedenhankinnan ja -jakelun piirissä on 92 % koko kaupungin asukkaista. Näistä noin 10 % on haja-asutusalueella. Keskitetyn jätevesiviemäriverkoston piirissä on puolestaan noin 85 % koko kaupungin asukkaista. Loput kaupungin alueella olevista kiinteistöistä on kiinteistökohtaisen vedenhankinnan eli oman kaivon tai järviveden varassa. Haja-asutusalueilla suurin osa jätevesien käsittelystä hoidetaan kiinteistökohtaisilla jätevesijärjestelmillä.

Asiointi ja häiriöt vesihuollossa


Vesihuollon liittymisasioissa, muissa päivittäiseen vesihuoltoon liittyvissä asioissa ja mm. vedenjakelun häiriöistä saa lisätietoa Kuopion Vesi Liikelaitoksen internet-sivuilta www.kuopionvesi.fi tai haja-asutusalueella Maaninkaa lukuun ottamatta kunkin vesiosuuskunnan internet-sivuilta tai yhteyshenkilöltä (pdf).

Yhteystiedot Yhteystiedot

Kuopion kaupunki
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut
Suokatu 42 A, 2.krs
PL 1097
70111 KUOPIO

asiointisähköposti
vesihuoltoasiat(at)kuopio.fi

Vesihuollon tarvekyselylomake (pdf)