Vesihuoltolaitokset

Kuopion alueella toimivista vesihuoltolaitoksesta suurin on Kuopion kaupungin omistama Kuopion Vesi Oy, joka toimii pääsääntöisesti asemakaavoitetuilla alueilla eli keskeisellä kaupunkialueella, Melalahden, Kurkimäen, Vehmersalmen, Karttulan, Nilsiän ja Juankosken taajamissa sekä Maaningan kunnan alueella. Kuopion Vesi Oy huolehtii myös Siilinjärven vesihuollosta.

Kuopion Vesi huolehtii toiminta-alueellaan veden hankinnasta ja -jakelusta, jäte- ja hulevesien johtamisesta sekä jätevesien ja lietteiden käsittelystä. Lisäksi Kuopion Vesi toimittaa vettä osalle vesiosuuskunnista ja ottaa vastaan jätevettä puhdistetavaksi.

Kuopion Vesi Oy:n lisäksi kaupungin alueella toimii 46 vesiosuuskuntaa, jotka toimivat pääsääntöisesti haja-asutusalueilla ja vastaavat toiminta-alueillaan vedenjakelusta ja kymmenen vesiosuuskuntaa ylläpitää myös omia vedenottamoita. Lisäksi 14 vesiosuuskuntaa vastaa myös jäteveden johtamisesta puhdistamoille.

Kuopion alueella toimivat vesihuoltolaitokset ja pääsijaintialue


Alaranta-Ala-Siikajärven vesiosuuskunta  (Juankoski)
Elinkeinoyhtymä Vanuvuoren vesihuolto (Kuopio)
Etelä-Kuopion vesiosuuskunta (Kuopio)
Haminalahden vesihuolto-osuuskunta (Kuopio)
Haminamäen vesiosuuskunta (Kuopio)
Hiidenniemen vesiyhtymä (Juankoski)
Hirvilahti-Lamperila-Niemisjärvi vesihuolto-osuuskunta (Kuopio)
Hirvisaaren vesiosuuskunta (Juankoski)
Hämälänsaaren vesiosuuskunta (Juankoski)
Irvin vesiosuuskunta (Juankoski)
Jokilahden vesiosuuskunta (Maaninka)
Jännevirran vesiosuuskunta (Kuopio)
Kangaslahden vesiosuuskunta (Nilsiä)
Karttulan vesiosuuskunta (Karttula)
Kotakylän vesiosuuskunta (Juankoski)
Kotasalmen vesiosuuskunta (Riistavesi)
Kuopion Pellesmäen Vesihuolto Oy (Kuopio)
Kuopion Vesi Oy (Kuopion, Juankosken, Karttulan, Nilsiän ja Vehmersalmen taajamat sekä Maaninka)
Käärmelahden Vesiosuuskunta Vesikko (Maaninka)
Leppärannan vesihuolto-osuuskunta (Riistavesi)
Leväniemen Vesiosuuskunta (Nilsiä)
Lievontien vesiosuuskunta (Kuopio)
Losomäki-Mäntyjärven vesiosuuskunta (Juankoski)
Lukkarilan seudun vesiosuuskunta (Nilsiä)
Maaningan Leppälahden Vesihuolto-osuuskunta (Maaninka)
Melaniemen vesiosuuskunta (Riistavesi)
Nousionmäen-Pelonniemen vesiosuuskunta (Juankoski)
Pajujärven vesiosuuskunta (Maaninka)
Pieksänkosken vesiosuuskunta (Nilsiä)
Pohjois-Hamulan vesiosuuskunta (Maaninka)
Pohjois-Soisalon vesiosuuskunta (Vehmersalmi)
Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunta (Juankoski, Vehmersalmi)
Puutossalmen vesihuolto-osuuskunta (Kuopio)
Pöljän vesiosuuskunta  (Nilsiä)
Pölönmäen vesiosuuskunta (Maaninka)
Ranta-Toivala - Uuhimäen vesiosuuskunta  (Kuopio)
Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunta (Riistavesi)
Ryönän vesihuolto-osuuskunta (Riistavesi)
Selkälänniemen Vesihuoltoyhtymä (Juankoski)
Sorvalammen vesiosuuskunta (Juankoski)
Tiirinniemen Vesihuolto Oy (Nilsiä)
Valkeiskylän vesiosuuskunta (Nilsiä)
Vesiosuuskunta Vellikangas (Juankoski, Nilsiä)
Viitaniemen vesiyhtymä (Juankoski)
Vuotjärven vesiosuuskunta (Juankoski, Nilsiä)

Yhteystietoja Yhteystietoja

Vesihuoltoinsinööri
Päivi Rissanen
044 718 5303
paivi.rissanen(at)kuopio.fi