Yhteystiedot


Kuopion kaupunki
Talous- ja strategiapalvelu
Suokatu 42 A, 3. krs
PL 1097, 70110 Kuopio

Puh.vaihde: (017) 182111
sähköposti: talousjastrategia(at)kuopio.fi

Talous


Talousarvio 2015

Talousarvio- ja toiminta- ja taloussuunnitelma linjaa kunnan taloutta, varainhoitoa ja toimintaa ja valtuusto hyväksyy sen vuosittain vuoden loppuun mennessä. 

Kuopion strategian ja talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan kolme kertaa vuodessa julkaistavissa seurantaraporteissa ja talouden kehittymistä kuukausiraporteissa.


Tilinpäätös

Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilinpäätös maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, taseen, konsernitilinpäätöksen ja niiden liitetiedot. Tilinpäätökseen kuuluvat myös liikelaitosten erillistilinpäätökset.

Toimintakertomus sisältää kunnan ja kuntakonsernin toimintaa ja kokonaistaloutta koskevat katsaukset. Tilinpäätöksen toteutumisvertailu sisältää vastaavasti raportit siitä, kuinka valtuuston hyväksymät strategiaa, käyttötaloutta, investointeja ja rahoitusta koskevat tavoitteet ovat toteutuneet.

Kuopion kaupungin tilinpäätös 2014 (pdf),
tilinpäätöksen lehdistötiedote (pdf)
ja tilinpäätöksen 2014 esittelyaineisto (pptx)

Maaningan tilinpäätös 2014 (pdf) ja
lehdistötiedote
(pdf)


Verotus 2014 ja 2015

Tuloveroprosentti 20,5 %
Kiinteistöverokertoimet ovat:
-     vakituinen asuminen 0,52 %
-     muu asuminen 1,1 %
-     yleinen kiinteistövero 1,3 %
-     voimalaitos 2,5 %
-     rakentamaton rakennuspaikka 3 %

Verotulojen kehitys 2011-2014

 
TP2011*)
milj. €
TP2012**
 milj. €
TP2013
milj. €
TP2014
milj. €
Kunnallisvero
286,3
310,4
335,3
352,7
Muutos-%
1,1
8,4
8,0
5,2
Yhteisövero
18,4
15,6
17,1
19,2
Muutos-%
29,6
-15,2
9,6
12,3
Kiinteistövero
20,2
23,7
32,1
33,8
Muutos-%
1,8
17,3
35,4
5,3
Yhteensä
324,9
349,7
384,5
405,7
Kasvu-%
2,5
7,6
10,0
5,5

 

 

 

 

 

 

 * Kuopion ja Karttulan kuntaliitos 1.1.2011, vuoden 2010 tietoihin sisältyy Karttula
** Kuopion ja Nilsiän kuntaliitos 1.1.2013, vuoden 2012 tietoihin sisältyy Nilsiä

 

www.comma.fi/Ismo Pekkarinen
Kuva: www.comma.fi/Ismo Pekkarinen

Talousarvion 2015 tunnuslukuja
 


Asukkaita 1.1.2015
111340
Veroprosentti 20,5
Toimintakate, milj. € -574,7
Vuosikate, milj. € 15,3
Poistot, milj. € -40,6
Tilikauden alijäämä, milj. € - 20,0
Investoinnit netto, milj. € -42,4
Pitkäaikaisten lainojen muutos, milj. € 34,1
Lainamäärä 31.12.2014, milj. € 281,4
Lainat euroa/asukas 31.12.2014 2556
Vuosikate % poistoista 37,5 %
Investointien tulorahoitusprosentti 30 %
 

 


Tilinpäätöksen 2013 tunnuslukuja                                                                                                                                                                                         

  Kuopio Kunnat
    keskim. ennakko

 
Verotulokasvu   5,5 %       2,5 %
Toimintakatteen
kasvu         
  2,1 % 1,2 %
Vuosikate poistoista  87 %      101 %
Investointien
tulorahoitusprosentti 
 23 % 72 %
Velkamäärä euroa/asukas 2843   2733