Yhteystiedot


Kuopion kaupunki
Talous- ja strategiapalvelu
Suokatu 42 A, 3. krs
PL 1097, 70110 Kuopio

Puh.vaihde: (017) 182111
sähköposti: talousjastrategia(at)kuopio.fi

Talous


Talousarvio 2015

Talousarvio- ja toiminta- ja taloussuunnitelma linjaa kunnan taloutta, varainhoitoa ja toimintaa ja valtuusto hyväksyy sen vuosittain vuoden loppuun mennessä. 

Kuopion strategian ja talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan kolme kertaa vuodessa julkaistavissa seurantaraporteissa ja talouden kehittymistä kuukausiraporteissa.


Tilinpäätös

Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilinpäätös maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, taseen, konsernitilinpäätöksen ja niiden liitetiedot. Tilinpäätökseen kuuluvat myös liikelaitosten erillistilinpäätökset.

Toimintakertomus sisältää kunnan ja kuntakonsernin toimintaa ja kokonaistaloutta koskevat katsaukset. Tilinpäätöksen toteutumisvertailu sisältää vastaavasti raportit siitä, kuinka valtuuston hyväksymät strategiaa, käyttötaloutta, investointeja ja rahoitusta koskevat tavoitteet ovat toteutuneet.

Kuopion kaupungin tilinpäätös 2013 (pdf)
ja lehdistötiedote 1.4.2014 (pdf)


Verotus 2014 ja 2015

Tuloveroprosentti 20,5 %
Kiinteistöverokertoimet ovat:
-     vakituinen asuminen 0,52 %
-     muu asuminen 1,1 %
-     yleinen kiinteistövero 1,3 %
-     voimalaitos 2,5 %
-     rakentamaton rakennuspaikka 3 %

Verotulojen kehitys 2010-2013

  TP2010
milj. €
TP2011*
 milj. €
TP2012
milj. €

TP2013**
milj.

Kunnallisvero 283,1 286,3 310,4 335,3
Muutos-% 10,0 1,1 8,4 8,0
Yhteisövero 14,2 18,4 15,6 17,1
Muutos-% 18,9 29,6 - 15,2 9,5
Kiinteistövero 19,8 20,2 23,7 32,1
Muutos-% 7,3 2,0 17,3 35,4
Yhteensä 317,1 324,9 349,7 384,5
Kasvu-% 10,2 7,0 7,6 9,9

 

 

 

 

 

 

 * Kuopion ja Karttulan kuntaliitos 1.1.2011, vuoden 2010 tietoihin sisältyy Karttula
** Kuopion ja Nilsiän kuntaliitos 1.1.2013, vuoden 2012 tietoihin sisältyy Nilsiä

 

www.comma.fi/Ismo Pekkarinen
Kuva: www.comma.fi/Ismo Pekkarinen

Talousarvion 2015 tunnuslukuja
 


Asukkaita 1.1.2015
111340
Veroprosentti 20,5
Toimintakate, milj. € -574,7
Vuosikate, milj. € 15,3
Poistot, milj. € -40,6
Tilikauden alijäämä, milj. € - 20,0
Investoinnit netto, milj. € -42,4
Pitkäaikaisten lainojen muutos, milj. € 34,1
Lainamäärä 31.12.2014, milj. € 281,4
Lainat euroa/asukas 31.12.2014 2556
Vuosikate % poistoista 37,5 %
Investointien tulorahoitusprosentti 30 %
 

 


Tilinpäätöksen 2013 tunnuslukuja                                                                                                                                                                                         

  Kuopio Kunnat
    keskim. ennakko

 
Verotulokasvu   9,9 %       6,8 %
Toimintakatteen
kasvu         
  3,4 % 2,7 %
Vuosikate poistoista  85 %      99 %
Investointien
tulorahoitusprosentti 
 55 %  
Velkamäärä euroa/asukas 2366   2553