Yhteystiedot


Kuopion kaupunki
Talous- ja strategiapalvelu
Suokatu 42 A, 3. krs
PL 1097, 70110 Kuopio

Puh.vaihde: (017) 182111
sähköposti: talousjastrategia(at)kuopio.fi

Talous


Talousarvio 2015

Talousarvio- ja toiminta- ja taloussuunnitelma linjaa kunnan taloutta, varainhoitoa ja toimintaa ja valtuusto hyväksyy sen vuosittain vuoden loppuun mennessä.

Kuopion kaupungin talousarvio 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2018 (päätetty kaupunginvaltuustossa 15.12.2014)
Lehdistötiedote 18.11.2014
(.pdf)
Talousarvion 2015 esittelyaineisto
(.pdf)

Kuopion strategian ja talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan kolme kertaa vuodessa julkaistavissa seurantaraporteissa ja talouden kehittymistä kuukausiraporteissa


Tilinpäätös

Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilinpäätös maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, taseen, konsernitilinpäätöksen ja niiden liitetiedot. Tilinpäätökseen kuuluvat myös liikelaitosten erillistilinpäätökset.

Toimintakertomus sisältää kunnan ja kuntakonsernin toimintaa ja kokonaistaloutta koskevat katsaukset. Tilinpäätöksen toteutumisvertailu sisältää vastaavasti raportit siitä, kuinka valtuuston hyväksymät strategiaa, käyttötaloutta, investointeja ja rahoitusta koskevat tavoitteet ovat toteutuneet.

Kuopion kaupungin tilinpäätös 2014 (pdf)
Lehdistötiedote
(pdf)
Esittelyaineisto
(pptx)

Maaningan tilinpäätös 2014 (pdf) ja
lehdistötiedote
(pdf)

Verotus 2014 ja 2015

Tuloveroprosentti 20,5 %
Kiinteistöverokertoimet:
-     vakituinen asuminen 0,52 %
-     muu asuminen 1,1 %
-     yleinen kiinteistövero 1,3 %
-     voimalaitos 2,5 %
-     rakentamaton rakennuspaikka 3 %

Verotulojen kehitys 2011-2014

 
TP2011*)
milj. €
TP2012**
 milj. €
TP2013
milj. €
TP2014
milj. €
Kunnallisvero
286,3
310,4
335,3
352,7
Muutos-%
1,1
8,4
8,0
5,2
Yhteisövero
18,4
15,6
17,1
19,2
Muutos-%
29,6
-15,2
9,6
12,3
Kiinteistövero
20,2
23,7
32,1
33,8
Muutos-%
1,8
17,3
35,4
5,3
Yhteensä
324,9
349,7
384,5
405,7
Kasvu-%
2,5
7,6
10,0
5,5

 

 

 

 

 

 * Kuopion ja Karttulan kuntaliitos 1.1.2011, vuoden 2010 tietoihin sisältyy Karttula
** Kuopion ja Nilsiän kuntaliitos 1.1.2013, vuoden 2012 tietoihin sisältyy Nilsiä

 

www.comma.fi/Ismo Pekkarinen
Kuva: www.comma.fi/Ismo Pekkarinen

Tilinpäätöksen 2013 -2014 tunnuslukuja                                                                                                                                                                                         

Kuopion kaupungin ja konsernin tuloslaskelman, rahoituslaskelma ja taseen tunnusluvut

Talousarvion 2015 tunnuslukuja
 


Asukkaita 1.1.2015
111340
Veroprosentti 20,5
Toimintakate, milj. € -574,7
Vuosikate, milj. € 15,3
Poistot, milj. € -40,6
Tilikauden alijäämä, milj. € - 20,0
Investoinnit netto, milj. € -42,4
Pitkäaikaisten lainojen muutos, milj. € 34,1
Lainamäärä 31.12.2014, milj. € 281,4
Lainat euroa/asukas 31.12.2014 2556
Vuosikate % poistoista 37,5 %
Investointien tulorahoitusprosentti 30 %