Tutkimusyksikkö


Kuopion perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla on vuonna 2006 perustettu monitieteinen tutkimusyksikkö.

Tutkimusyksikön tehtävät

  • tuottaa tietoa kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä, palveluista ja terveyttä edistävästä toiminnasta
  • arvioida toimintamallien ja työmenetelmien vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta vahvistaa ja arvioi ehkäisevää työotetta
  • kehittää tutkimusyhteistyötä edistävää toimintakulttuuria
  • koordinoida tutkimustoimintaa ja suuntaa tutkimuslinjauksia
  • kehittää tutkimusmenetelmäosaamista
  • huolehtia tutkimusedellytyksistä (mm. rahoituksen hankkiminen, tutkijat ja tutkimusapulaiset, ohjaus- ja tukijärjestelmät, tutkimuslupakäytännöt).
     

Tutkimusluvat


Kuopion perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet ovat mukana monitieteisessä tutkimus- ja kehittämisyhteistyössä.

Ohjeet tutkimusluvan hakijalle

1. Varmista tutkimuksen toteuttamismahdollisuudet ottamalla yhteys Kuopion perusturvan ja terveydenhuollon tutkimusyksikköön.

2. Jos aiot kerätä asiakas- tai potilastietoja sensitiivisiltä aihealueilta, hae lausuntoa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettiseltä toimikunnalta.
Lisätiedot ja hakemuslomake

3. Täytä tutkimuslupalomake (linkki johtaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivulle Käyttöluvan hakeminen; avaa lomake klikkaamalla kohtaa Lupahakemiuslomake). Kuopion perusturvan ja terveydenhuollon antamat tutkimusluvat ovat maksuttomia.

Mikäli tallennat henkilötietoja, tarvitset myös tieteellisen tutkimuksen rekisteriselosteen.

Lähetä lomake liitteineen Kuopion perusturvan ja terveydenhuollon yhteiseen kirjaamoon:
Kuopion perusturva ja terveydenhuolto
Kirjaamo
PL 227
70101 KUOPIO

4. Esittele tutkimustulokset tutkimuksen kohdeyksikössä ja toimita omakustanteiset tutkimusraportit kohdeyksikköön ja perusturvan ja terveydenhuollon tutkimusyksikköön. Toimita lisäksi raportin tiivistelmäsivu sähköisesti tutkimusyksikköön osoitteella: pirjo.varjoranta(at)kuopio.fi.

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöissä ei kerätä asiakas- tai potilasaineistoja. Tällöin tutkimuslupaa ei tarvita, mutta Kuopion perusturvasta ja terveydenhuollosta nimetään työlle yhdyshenkilö. Jos aineistoa kerätään kaupungin perusturvan ja terveydenhuollon henkilöstöltä, noudatetaan tutkimuslupakäytäntöä.
 

Yhteystiedot


Koulutuspäällikkö
Pirjo Varjoranta
puh. (017) 186 303
pirjo.varjoranta(at)kuopio.fi