Varhaiskasvatus

Kuopion varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat yhdessä perheiden kanssa turvallisen sekä lapsen kehitykselle, oppimiselle ja leikille suotuisan kasvuympäristön.

Varhaiskasvatuksen toiminta-ajatus

Kuopion varhaiskasvatuksen toiminta-ajatuksen mukaan varhaiskasvatuspalvelut tarjoaa yhdessä perheiden ja muiden toimijoiden kanssa lapselle turvallisen, kehitykselle, oppimiselle ja leikille suotuisan kasvuympäristön. Varhaiskasvatus on aikaansa seuraavaa ja kestävää kehitystä tukevaa.

Varhaiskasvatuksen arvoina ovat palveluhenkisyys, luottamuksellisuus sekä lasten ja perheiden osallisuus. Varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua itseensä luottavaksi, yhteistyökykyiseksi ja vastuuntuntoiseksi ihmiseksi.

Kuopiossa varhaiskasvatuspalveluja järjestetään kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja avoimessa varhaiskasvatuksessa.