Provaka – Positiivinen Ryhmässä Oppiva Varhaiskasvatus

Provaka-toimintamalli tarkoittaa päiväkodin toimintakulttuurin muutosta, jossa tavoitteena on lasten sosiaalisen käyttäytymisen tukeminen. Toimintakulttuurin muutos lähtee liikkeelle arvopohjan tarkastelusta yhdessä huoltajien kanssa. Keskeistä toimintakulttuurin muutoksessa on päiväkodin aikuisten keskinäisen yhteistyön kehittäminen ja yhteisistä toimintatavoista sopiminen. Tavoitteena on luoda hyvinvoiva päiväkoti, jossa toimitaan kannustavassa ja positiivisessa ilmapiirissä.

Provaka-toimintamallin pilotointivaihe alkoi Kuopiossa Saarikellon päiväkodissa vuonna 2018 Opetus- ja Kulttuuriministeriön rahoituksella yhteistyössä Itä-Suomen ja Jyväskylän yliopistojen sekä Niilo Mäki Instituutin kanssa. Yhteistyö Niilo Mäki Instituutin kanssa käynnistyi uudelleen syksyllä 2022 henkilöstön ja Provaka-ohjaajien kouluttamisella. Tällä hetkellä mukaan on lähtenyt kuusi päiväkotia, jotka kaikki ovat Provakan toteuttamisen eri vaiheessa.

Sosiaalisen käyttäytymisen perusta rakennetaan lapsen luonnollisissa toimintaympäristöissä, joista keskeinen on varhaiskasvatus. Provaka-toimintamallissa opeteltavat asiat on poimittu päiväkodin yhteisestä arvopohjasta ja niitä opetetaan ja harjoitellaan jokapäiväisissä tilanteissa. Kaiken perusta on positiivinen palaute eli kehu. Kehumalla ohjaaminen on tehokas tapa opettaa toivottua sosiaalista käyttäytymistä. Kehua vahvennetaan muistukkeilla eli konkreettisilla merkeillä (pro-kortti). Onnistumista saatuja muistukkeita lapset keräävät oman ryhmän pro-tauluun, jonka täyttymistä juhlitaan yhdessä lasten kanssa suunnitellun mukavan tekemisen merkeissä.  

Provaka-päiväkodissa lapsen on helppo onnistua ja oppia!

provakan värillinen logo