Kieli-, kulttuuri- ja katsomustietoinen varhaiskasvatus

Kieli-, kulttuuri- ja katsomustietoinen varhaiskasvatus ja suomi toisena kielenä (S2) opetus

Kuopion varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa vahvistetaan lapsen kielellistä, kulttuurista ja katsomuksellista identiteettiä sekä huomioidaan lapsen tasavertainen mahdollisuus oppia ja osallistua toimintaan. Turvallisella ilmapiirillä ja myönteisellä, lämminhenkisellä sekä moninaisuutta kunnioittavalla vuorovaikutuksella vahvistetaan lasten yhteenkuuluvuutta ja kulttuurien välistä yhteiseloa. 

Lasten suomen kielen omaksumista tuetaan kaikissa vuorovaikutustilanteissa. Suomi toisena kielenä (S2) opetusta annetaan kaikille niille lapsille, joiden äidinkieli/-kielet ovat muu kuin suomi. S2-opetus tapahtuu leikin, laulujen, lukemisen, pelien, tutkimisen ja yhdessä toimimisen avulla lapsen omassa lapsiryhmässä. S2-opetuksessa opetellaan sanastoja, harjoitellaan suomen kielen rakenteita ja kielen käyttötaitoja. 

Kieli- ja kulttuuriopettajat työskentelevät henkilöstön tukena, konsultoivat ja ohjaavat henkilöstöä kaksi- ja monikielisten lasten asioissa sekä vahvistavat jo olemassa olevaa kieli-, kulttuuri- ja katsomustietoisen varhaiskasvatuksen osaamista.