Tutkimusyhteistyö

Opettaja tietokoneen edessä, osoittaa sormella havainnollistaakseen opettamaansa asiaa.

Ohjeet tutkimusluvan hakijalle

Kuopion kaupungin kasvun ja oppimisen palvelualueen tutkimuslupahakemus

Tutkimuslupahakemuksen liitteenä tulee olla:

  • Tutkimussuunnitelma (enintään 6 sivua)
  • Tutkimuksen kohteena oleville henkilöille jaettavat tiedotteet / lomakkeet:
    • Tiedote tutkimuksesta ja Tietoon perustuvan suostumuksen lomake
    • Mahdollinen kyselylomake, haastattelulomake tms.
    • Tiedote tutkimukseen osallistuvalle henkilöstölle
  • Tutkimuseettisen toimikunnan lausunto, mikäli sellainen tarvitaan
  • Rekisteriseloste, mikäli sellainen tarvitaan

Tutkimusluvan käsittelyyn tulee varata aikaa 3-4 viikkoa, lukuun ottamatta kesäaikaa, jolloin käsittelyyn tulee varata vähintään neljä viikkoa.

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöissä ei kerätä asiakas- tai potilasaineistoja, vaan toivomme opinnäytetöiden painottuvan kehittämistoimintaan. Jos ammattikorkeakoulujen opinnäytetöissä kerätään aineistoja henkilöstöltä, noudatetaan edellä esitettyä tutkimuslupakäytäntöä. Esittele tutkimustulokset tutkimuksen kohdeyksikössä ja toimita omakustanteiset tutkimusraportit kohdeyksikköön. Toimita myös tutkimusraportti tai tiivistelmä tutkimustuloksesta kirjaamoon.