Esiopetus

Esiopetus on kuusivuotiaiden suunnitelmallista ja tavoitteellista varhaiskasvatusta. Lisäksi oikeus esiopetukseen on seitsemänvuotiailla, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty sekä viisivuotiailla, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.