Kuusivuotiaiden perusopetukseen valmistava opetus

Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu kaikille niille esi- ja perusopetusikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille ja nuorille, joilla ei ole vielä tarvittavia kielellisiä valmiuksia esi- tai perusopetuksessa. Valmistava opetus noudattaa esiopetuksen yleisiä tavoitteita, mutta huomioi lapsen kielelliset tarpeet. Kuopiossa kuusivuotiaiden perusopetukseen valmistavaa opetusta järjestetään kunnallisissa päiväkodeissa inklusiivisesti esiopetusryhmässä. Valmistava opetus on maksutonta ja sen laajuus kuusivuotiailla lapsilla on n. 900 h.