Kuusivuotiaiden perusopetukseen valmistava opetus

Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu kaikille niille esi- ja perusopetusikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille ja nuorille, joilla ei ole vielä tarvittavia kielellisiä valmiuksia esi- tai perusopetuksessa. Valmistava opetus noudattaa esiopetuksen yleisiä tavoitteita, mutta huomioi lapsen kielelliset tarpeet. Kuopiossa kuusivuotiaiden perusopetukseen valmistavaa opetusta järjestetään kunnallisissa päiväkodeissa inklusiivisesti lapsen lähipäiväkodin tai -koulun esiopetusryhmässä. Valmistava opetus on maksutonta ja sen laajuus kuusivuotiailla lapsilla on n. 900 h.