Työllisyyden kuntakokeilu

Kuopio, Siilinjärvi, Lapinlahti, Iisalmi, Sonkajärvi ja Vieremä ovat mukana valtion työllisyyden kuntakokeilussa ja muodostavat yhdessä Kuopion seudun työllisyyskokeilualueen. Osa Pohjois-Savon TE-toimiston asiakkaista on siirtynyt oman kotikuntansa asiakkaaksi. Työllisyyskokeilun aikana määrätyt valtion työ- ja elinkeinotoimistojen tehtävät siirretään kuntien tehtäviksi. Muutokset liittyvät valtion työllisyyden kuntakokeiluun.

Kokeilun aikana työnhakija ilmoittautuu normaalisti TE-toimistoon, joka ohjaa kuntakokeilun piiriin kuuluvat asiakkaat kunnan asiakkaiksi.  Asiakkuus kestää koko kuntakokeilun ajan 1.3.2021–31.12.2024.

Kuopion seudun työllisyyden kuntakokeilun asiakkaita ovat seuraavat kokeilualueella asuvat asiakasryhmät:

 • työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan.
 • kaikki alle 30-vuotiaat riippumatta siitä, saavatko he työmarkkinatukea, työttömyyspäivärahan peruspäivärahaa vai ansiopäivärahaa.
 • kaikki vieraskieliset ja maahanmuuttajat iästä ja työttömyyteensä liittyvästä etuudesta riippumatta.

Lisätietoja kuntakokeilusta tästä.

Sinulle on nimitetty asiantuntija työnhakusi tueksi


Saat kotikunnastasi työllistymistäsi tukevaa palvelua ja vastuutyöntekijän sekä tarvittaessa sinulle nimetyn omavalmentajan. Hän kartoittaa tilanteen kanssasi, tukee sinua työnhaussa ja neuvoo sinua työttömyyteen liittyvissä viranomaisasioissa.

Miten sinun tulee toimia?


Jos olet aiemmin sopinut TE-toimiston kanssa työnhakuun liittyvistä tapaamisista, palveluista tai tehtävistä, muista hoitaa ne sovitusti määräaikaan mennessä. Tällöin työttömyysturvaasi ei tule katkoksia. Jos sinulla ei ole kesken sovittuja tehtäviä tai palveluja TE-toimiston kanssa, voit odottaa rauhassa työllisyyskokeilun yhteydenottoa.
Ilmoita mahdollisista muutoksista verkossa Oma asiointi -palvelun kautta:

 • Jos yhteystietosi muuttuvat tai tilanteesi muuttuu, esimerkiksi aloitat työt tai opinnot.
 • jos tarvitset apua tai neuvoja työnhakuasioissasi, voit jättää yhteydenottopyynnön Oma asiointi -palvelun kautta.
 • kun jätät yhteydenottopyynnön Oma -asiointi -palvelussa, sinuun otetaan yhteyttä viiden (5) arkipäivän sisällä.

Yhteystiedot

Kuopion työl­li­syys­pal­ve­lu

Torikatu 5 70110 Kuopio

Iisalmen työl­li­syys­pal­ve­lut

Poh­jo­lan­ka­tu 9 74100 Iisalmi

Lapinlahden työl­li­syys­pal­ve­lut

Asematie 4 73100 Lapinlahti

Sii­lin­jär­ven työl­li­syys­pal­ve­lu

Toritie 12 71800 Siilinjärvi

Sonkajärven kunnan työl­lis­tä­mis­pal­ve­lut

Rutakontie 24, 2. krs 74300 Sonkajärvi

Vieremän kunnan työl­li­syys­pal­ve­lut

Myl­ly­jär­ven­tie 1 74200 Vieremä

Työllisyyskokeilusta otetaan sinuun yhteyttä


Siirtyminen kuntakokeilun asiakkaaksi tapahtuu automaattisesti. Sinun ei tarvitse olla itse yhteydessä alueesi työllisyyden kuntakokeiluun tai TE-toimistoon asiakassiirron vuoksi, vaan työllisyyskokeilusta ollaan sinuun ensin yhteydessä.

Voit valmistautua yhteydenottoon etukäteen. Pohdi esimerkiksi:

 • Tarvitsetko tukea työnhakuun?
 • Tarvitsetko päivitystä osaamiseesi?
 • Oletko kiinnostunut yrittäjyydestä?
 • Mitkä muut asiat vaikuttavat työnhakuusi ja työnvastaanottamiseen?

Suojattu sähköposti

Mikäli haluat lähettää kaupungin organisaation salassa pidettävää tietoa tai liitteen, joka sisältää salassa pidettävää tietoa, toimi näin:

1) Siirry https://securemail.kuopio.fi -sivulle

2) Kirjoita esiin tulevaan kenttään oma sähköpostiosoitteesi ja paina “Jatka”.

3) Esiin tulevalta näytöltä sinun tulee valita “Rekisteröidy”. Tämän jälkeen saat omaan sähköpostiisi linkin. Linkkiä klikkaamalla pääset tietoturvallisen sähköpostin lähettämisen käyttöliittymään.

4) Kirjoita esiin tulevaan lomakkeeseen vastaanottajan sähköpostiosoite, otsikko ja itse sähköpostin sisältöteksti. Liitteen voit lisätä sisältötekstin alapuolella olevasta lisäyspainikkeesta.

5) Kun tarvittavat tiedot ovat sähköpostin lähetyslomakkeella, paina “Lähetä”.

Kuntakokeilun asiakkuus


Työllisyyskokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Kokeiluissa kehitetään työnhakijoille tarjottavia työllistymistä tukevia palveluja ja palvelumalleja, joiden avulla voidaan nykyistä paremmin tunnistaa ja ratkaista asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet sekä osaamisen kehittämistarpeet.

Työllisyyden kuntakokeilussa keskeistä on tuoda sekä työnhakijoiden että työnantajien palveluja henkilökohtaisemmiksi ja paremmin asiakkaiden tavoitteita tukeviksi kokonaisuuksiksi. Asiakkaille nimetään omatyöntekijä, joka suunnittelee asiakkaan kanssa yhdessä hänen tavoitteensa mukaiset palvelut. Tarkoituksena on sujuvoittaa ja nopeuttaa työllisyyteen liittyviä palveluja asiakkaan näkökulmasta. Omatyöntekijä hyödyntää eri asiantuntijoiden apua ja palveluja osana prosessia.

Kokeilussa yhdistetään sekä TE-toimiston että kunnan resursseja työllisyyteen liittyvissä palveluissa. Nykytilanteessa asiakkaalla voi olla hänen asioitaan hoitamassa useita työntekijöitä sekä TE-toimistossa että kunnan eri palveluissa. Kokeilussa resurssien yhdistämisen kautta palvelu tulee henkilökohtaisemmaksi ja omatyöntekijä malli mahdollistuu. Omatyöntekijä hoitaa kokeilussa asiakkaan työllistymiseen liittyvät palvelut nykyistä kokonaisvaltaisemmin. Palveluja kehitetään ja suunnitellaan asiakaslähtöisesti organisaatiolähtöisyyden sijaan.

Sähköisen asioinnin sijaan omavalmentajaa tavataan kasvotusten ja hän tuntee asiakkaan elämäntilanteen kokonaisvaltaisesti. Omavalmentaja kartoittaa asiakkaan osaamista, löytää vaihtoehtoja ja osaa ohjata asiakasta tarpeen mukaan muihin palveluihin.

Työnhakijaksi ilmoittautuminen työllisyyskokeilussa


Työllisyyden kuntakokeilun asiakkaaksi eli työttömäksi työnhakijaksi ilmoittaudutaan edelleen normaalisti ilmoittautumalla Pohjois-Savon TE-toimistoon. Jos kuulut kuntakokeilun kohderyhmään, Pohjois-Savo TE-toimisto ohjaa sinut kuntakokeilun asiakkaaksi.

Kuopion seudun työllisyyden kuntakokeilun asiakkaita ovat

 • työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan.
 • kaikki alle 30-vuotiaat riippumatta siitä, saavatko he työmarkkinatukea, työttömyyspäivärahan peruspäivärahaa vai ansiopäivärahaa.
 • kaikki vieraskieliset ja maahanmuuttajat iästä ja työttömyyteensä liittyvästä etuudesta riippumatta.


Kuntakokeilun asiakkuus kestää koko kuntakokeilun ajan. Jos asiakas pääsee koulutukseen tai työllistyy määräaikaisesti ja jää sen jälkeen uudelleen työttömäksi, ohjautuu hän takaisin kuntakokeilun piiriin. Näin ollen kerran alkanut asiakkuus jatkuu kuntakokeilussa 30.6.2023 saakka, vaikka asiakas ei enää kuuluisi kuntakokeilulain määrittelemään kohderyhmään.

Kuntakokeilusta kysyttyä

Onko Kaupungilla vain tarkoituksena säästää ja sysätä työttömät keinolla millä hyvänsä kuntouttavaan työtoimintaan?  


Kaupungilla on tarkoitus tarjota asiakaslähtöistä palvelua ja mahdollistaa asiakkaiden eteneminen kohti tavoitteita joustavasti. Säästöt eivät ole ensisijainen tavoite, säästöjä syntyy, kun työnhakijoita työllistyy mahdollisimman sujuvasti. Toisaalta päällekkäisen työn karsimisen kautta saadaan mahdollistettua samalla säästöjä ja henkilökohtaisempaa palvelua. Kuntouttava työtoiminta on hyvä palvelumuoto asiakkaille, jotka siitä hyötyvät.

Kuntouttavan työtoiminnan lisääminen ei ole työllisyyden kuntakokeilun tavoite.

Onko kaupunki uusi te-toimisto? Yritetäänkö asiakkaita suorittaa liukuhihnamaisesti eteenpäin?


Kokeilussa yhdistetään sekä TE-toimiston että kunnan resursseja työllisyyteen liittyvissä palveluissa. Nykytilanteessa asiakkaalla voi olla hänen asioitaan hoitamassa useita työntekijöitä sekä TE-toimistossa että kunnan eri palveluissa. Kokeilussa resurssien yhdistämisen kautta palvelu tulee henkilökohtaisemmaksi ja omatyöntekijä malli mahdollistuu. Omatyöntekijä hoitaa kokeilussa asiakkaan työllistymiseen liittyvät palvelut nykyistä kokonaisvaltaisemmin.  Palveluja kehitetään ja suunnitellaan asiakaslähtöisesti organisaatiolähtöisyyden sijaan.

Mitä uudistus tarkoittaa asiakkaan näkökulmasta? 


Työllisyyden kuntakokeilussa keskeistä on tuoda sekä työnhakijoiden että työnantajien palveluja henkilökohtaisemmiksi ja paremmin asiakkaiden tavoitteita tukeviksi kokonaisuuksiksi. Asiakkaille nimetään omatyöntekijä, joka suunnittelee asiakkaan kanssa yhdessä hänen tavoitteensa mukaiset palvelut. Tarkoituksena on sujuvoittaa ja nopeuttaa työllisyyteen liittyviä palveluja asiakkaan näkökulmasta. Omatyöntekijä hyödyntää eri asiantuntijoiden apua ja palveluja osana prosessia.

Onko tässä kysymys uudesta aktiivimallista? 


Ei ole, työllisyyden kuntakokeilussa on tarkoitus mahdollistaa asiakkaille sujuvat palvelupolut ja oikea-aikaiset palvelut. Aktiivimalli ei ole enää voimassa.

Muuttuuko työmarkkinatuen maksaminen/maksaja? 


Ei, työmarkkinatuen maksatus säilyy KELAssa ja työttömyysturvaan liittyvät asiat hoituvat kuten aikaisemminkin.

Mistä tietää olenko te-toimiston vai kokeilun asiakas?


Kokeilun kohderyhmään kuuluvat kaikki työttömät ja palveluissa olevat nuoret (alle 30v) , maahanmuuttajat ja Kelan etuuksia saavat työnhakijat. Mikäli olet työssä oleva työnhakija eli teet esimerkiksi osa-aikatyötä, asiakkuutesi säilyy TE-toimistossa.

Säilyykö Ohjaamon palvelut? 


Nuorten Ohjaamotoiminta on alueella koettu hyväksi ja toimivaksi palvelutavaksi. Nuoret ovat löytäneet palvelun hyvin ja Ohjaamossa voi asioida ilman ajanvarausta ja tavata suoraan asiantuntijoita työllistymiseen ja kouluttautumiseen liittyvissä asioissa. Kokeilussa luodaan samankaltainen palvelumalli kaikille asiakkaille – iästä riippumatta.

Ohjaamon palvelut tulevat siis säilymään kokeilun aikana.

Miten jatkossa ilmoittaudun työnhakijaksi, jos olen kokeilun asiakas? 


Työnhaku käynnistetään kokeilun aikana samalla tavalla kuin nyt, eli pääsääntöisesti sähköisen asioinnin kautta TE-palvelujen sivuilta. Jos olet kokeilun asiakas, asiakkuutesi ohjautuu kokeiluun ja palvelut käynnistyvät sitä kautta.