Yrittäjähaku Konttilaan käynnistyy

vanhoja punaisia puurakennuksia ja piha-alueita Konttilassa

Kuopion kaupunki hakee Konttilaan uutta yrittäjää nykyisen yrittäjän määräaikaisen vuokrasopimuksen päättyessä 30.9.2023. Perinnepihapiiri ja savolaistorppa Konttila on entinen viljelyalueiltaan ja maisemiltaan alkuperäisenä säilynyt kirkkoherran pappilan torpparitila ja se sijaitsee Puijon tornista noin kilometri pohjoiseen.

Kaupunki tavoittelee ensisijaisesti, että Konttilan tuleva yritystoiminta olisi ympärivuotista ja perinneympäristöä kunnioittavaa. Tulevan toiminnan tulee myös täydentää Puijon alueen palvelukokonaisuutta.

Yritystoiminnasta kiinnostuneiden tulee toimittaa liiketoimintasuunnitelma Kuopion kaupungille maanantaihin 22.5.2023 mennessä osoitteeseen yrityspalvelu(at)kuopio.fi

Vuokrasopimukseen sisältyy torppa pihapiireineen ja noin 5 hehtaaria maita sen ympärillä. Tulevan yrittäjän on mahdollista kehittää toimintaa vuodelta 2017 olevan suojelupäätöksen puitteissa, joka koskee Konttilan rakennuksia ja pihamiljöötä. Kuopion kaupunki vuokraa rakennukset nykyisessä kunnossa, mutta varautuu vesihuollon rakentamiseen alueelle.

Vuokrasopimuksen tarkemmat ehdot, kuten vuokran määrä ja sopimusaika, tarkennetaan tulevan yrittäjän kanssa liiketoimintasuunnitelmaan perustuen.

Kaupunki valitsee uuden yrittäjän liiketoimintasuunnitelmien ja käytyjen jatkoneuvotteluiden perusteella.

Ideoita tulevasta toiminnasta kyseltiin kuntalaisilta – vastauksia saatiin lähes 300

Kaupunki selvitti kyselyn avulla kuntalaisten ideoita ja toiveita siitä, millaista toimintaa ja millaisia palveluita Konttilassa toivottaisiin tulevaisuudessa olevan. Kyselyn tulosten toivotaan auttavan yritystoiminnan suunnittelussa. Kyselyyn saatiin vastauksia yhteensä 296 kappaletta. Kysely oli avoinna ajalla 28.2.-19.3.2023 kaupungin verkkosivuilla.

Saaduissa vastauksissa tuli yleisesti esille toive elävästä ympäristöstä sekä vastuullisesta ja kestävästä luontoon ja kulttuuriin perustuvasta toiminnasta. Myös toiveita pihapiirin ja ulkorakennusten kunnostamisesta, opasteiden lisäämisestä ja esteettömyyden huomioimisesta tuotiin esille.

Vastauksissa nousivat esille toiveet perinnetilan ja maiseman säilyttämisestä ja sen kunnioittamisesta. Konttilan toivottiinkin olevan perinnetilaelämys, jossa kokonaisvaltaisesti olisi huomioitu paikan arvokas historia. Konttilassa voisi olla esimerkiksi vaikkapa perinnetilan töiden esittelyä.

Kahvilatoiminnan säilyttäminen ja ystävällinen asiakaspalvelu korostui monessa vastauksessa. Kahvilan toiminnan toivottaisiin olevan ympärivuotista. Monen vastaajan mielestä eläimiä olisi kiva nähdä Konttilassa myös jatkossa.

Osa vastaajista haluaisi Konttilaan myös tilavuokrausta esimerkiksi perhejuhlia tai kokouksia varten. Siellä haluttaisiin nähdä myös erilaisia tapahtumia, jotka huomioivat vuodenkierron ja juhlapyhät. Konttilaan toivottiin myös erilaisia kursseja, työpajoja tai teemailtoja. Vastaajien mielestäsi olisi kiva, jos Konttilan alueella järjestettäisiin myös opastettuja retkiä. Myös erilaisten välineiden vuokrausta ideoitiin vastauksissa.

Muutamissa vastauksissa toivottiin myös majoitusmahdollisuutta. Joitakin mainintoja sai myös alueen hyödyntäminen esimerkiksi golf-kentäksi tai frisbeegolf-radaksi.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Paljonko Konttilan kiinteät kustannukset ovat? Minkä verran ja millaista kalustoa tulee hankittavaksi?
Kiinteistä kustannuksista selkein on sovittava vuokrakustannus, joka sisältö tarkentuu kaupungin ja uuden yrittäjän välisissä neuvotteluissa. Tarvittava kaluston määrä ja laatu riippuu tulevan toiminnan laadusta.

Millaisia ovat Konttilan kiinteistön vuotuiset kustannukset, esim. sähkön ja vedenkulutuksen osalta?
Sähkö yms. kustannukset ovat menneet suoraan yrittäjän kautta.

Kenen vastuulla ovat kiinteistövero ja vakuutukset?Kaupunki ei maksa omistamistaan kiinteistöistä kiinteistöveroa, kiinteistön kiinteistövakuutus sisältyy vuokraan. Vuokralainen ottaa irtaimistovakuutuksen ja muut toimintaan liittyvät vakuutukset.

Kenen vastuulla on Konttilaan saakka vievän tien kunnossapito talvella?
Tien talvikunnossapito on ollut yrittäjän vastuulla.

Onko Konttilan keittiö rekisteröity elintarvikehuoneistoksi, ja millainen on keittiön varustetaso? Ovatko kiinteät keittiökalusteet Kuopion kaupungin vai nykyisen yrittäjän? Onko nykyinen torpan kalusto kokonaisuudessaan nykyisen yrittäjän vai kuuluuko se torpan vuokrattavaan kokonaisuuteen? Millainen ja missä kunnossa on torpan yläkerta?
Tilapalveluissa ei ole tietoa rekisteröinneistä. Osa kalustosta on kaupungin ja osa yrittäjän, tarkempi selvitys on tekeillä. Keittiön varustelu normaalin, vaatimattoman omakotitalokeittiön tasoa.

Lisätietoja

Yrittäjähakua koskien:
Unto Juutinen, yritysasiamies, Kuopion kaupunki, Yrityspalvelu
044 718 2084, unto.juutinen(at)kuopio.fi

Mika Raatikainen, yritysasiamies, Kuopion kaupunki, Yrityspalvelu
044 718 2048, mika.raatikainen(at)kuopio.fi

Rakennuksia koskien:
Kai Andersin, kiinteistökehitysasiantuntija, Kuopion kaupunki, Tilapalvelut
044 718 5244, kai.andersin(at)kuopio.fi

Lue myös: Millaista toimintaa Konttilassa voisi tulevaisuudessa olla – Kerro ideasi vastaamalla kyselyyn

Päivitetty 3.5.2023 klo 10.05. Lisätty usein kysyttyjä kysymyksiä -osio.
Päivitetty 4.5.2023 klo 10.04. Lisätty Konttilan pohjapiirustukset 1. ja 2. kerroksesta.