Blogi: Pientä pohdintaa lapsen oikeuksien puolesta Kuopiossa 

Parhaillaan vietetään lapsen oikeuksien teemaviikkoa ja tänään 20.11. kansainvälistä YK:n lapsen oikeuksien päivää. Tämän vuoden teema on lasten ja nuorten hyvinvointi.  

Lasten ja nuorten hyvinvointi rakentuu ennen kaikkea kodeissa, varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja vapaa-aikapalveluissa sekä harrastusten parissa. Asuinympäristökin vaikuttaa hyvinvointiin. Aikuisten ratkaisuilla ja esimerkeillä edellä mainituissa toimintaympäristöissä on merkittävä rooli lasten ja nuorten hyvinvoinnissa. Ne joko heikentävät tai vahvistavat sitä. Merkitystä on myös lasten ja nuorten omilla toimilla. Aikuisten tehtävä on varmistaa, että lasten ja nuorten toimet tukevat heidän omaa ja myös toisten lasten ja nuorten hyvinvointia.  

Teemaviikon aikana ja jokaisena päivänä muulloinkin olisi hyvä palautella mieliin asioita, joista hyvinvointi koostuu ja pohtia, sisältyykö niitä omaan ja ympäröivään elämään. Olisi hyvä pysähtyä miettimään omaa hyvinvointia ja sitä, voidaanko ympärilläni hyvin. Lisäävätkö ajatukseni, sanani ja tekoni sekä itselle että toisille hyvää? Onko asioita, mitä olisi hyvä lisätä tai vähentää? Pärjäilläänkö ihan ok vai olisiko hyvä pyytää tukea? Voinko kenties auttaa toista voimaan paremmin, jos hänen turvaverkkonsa ei pysty tukemaan riittävästi? Pienetkin asiat ovat merkityksellisiä. Joskus jopa pelkkä yksi hyväksyvä katse, sana tai ele voi viedä yli vaikean tilanteen ja kantaa eteenpäin.  

Kysymykset sopivat pohdittaviksi sekä aikuisten että lasten ja nuorten kera kehitystason mukaisesti sovellettuna. Kysymykset voivat tukea kunkin omaa toimijuutta ja auttaa tekemään hyvinvointia tukevia valintoja ja päätöksiä. Samoilla kysymyksillä pärjää kotona ja myös kohdatessa toisia päiväkodissa, koulussa, työssä, vapaa-ajalla tai vaikka valtuustossa. Tärkeä on kysyä kysymyksiä, kuulla vastaukset ja ottaa ne huomioon. Olla osallinen ja tulla kuulluksi itseä koskevissa asioissa ovat tärkeä osa hyvinvointia. 

Lapsen oikeuksia juhlistettiin jo viime viikolla Kuopiossa erilaisissa tapahtumissa, joilla pyritään tuomaan eloa, iloa ja hyvinvointia lapsille ja perheille. Hyvinvointia ei toki tehdä yksittäisillä tempuilla eikä tapahtumilla. Se rakentuu monen asian vuorovaikutuksessa ja yhteispelissä, johon jokaista meitä tarvitaan. Parhaimmillaan hyvinvoinnin edistäminen on vuoropuhelua ja yhteistyötä lasten, nuorten, vanhempien ja huoltajien sekä kaupungin eri palvelualueiden toimijoiden, luottamushenkilöiden sekä yhteistyötahojen kesken, yhteisesti määriteltyjen tavoitteiden puolesta toimimista.  

Lasten ja nuorten hyvinvointia tukeakseen Kuopio on mukana UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallissa. Mallin avulla tunnistamme, missä on vielä kehitettävää lapsen oikeuksien suhteen ja määritellään toimia, joita tulee tehdä, jotta lapsen oikeudet toteutuisivat mahdollisimman hyvin sekä seuraamme työn etenemistä.  

Mallikasta ja hyvää lapsen oikeuksien päivää ja viikkoa hyvien kysymysten ja keskustelujen parissa toivottaa, 

Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori Sanna Korhonen 

Sanna Korhonen

Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori

Kan­sa­lais­toi­min­nan palvelut