Hanna Möykkyselle ja Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus -hankkeelle Viksu Kuopio -tunnukset

Viksu Kuopio -tunnukset jaettiin Kuopion kaupungintalolla 23.11.2023. Kuvassa (vasemmalta) apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen, ympäristöasiantuntija Mari Turunen sekä tunnuksen saajat Hanna Möykkynen ja Ilja Venäläinen.

Kuopion resurssiviisausohjelman ohjausryhmä myönsi Viksu Kuopio -tunnukset Hanna Möykkyselle sekä Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus –hankkeelle (Luola) osoituksena ansiokkaasta, vaikuttavasta ja näkyvästä työstä resurssiviisauden ja kiertotalouden edistämiseksi. Tunnustuksen jakoi apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen kaupungintalolla torstaina 23.11.2023.

Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus hyödyntää resurssiviisaasti noin 90 vuotta sitten louhittuja kalliotiloja. Luolat toimivat ns. kaksikäyttötilana, eli väestönsuojatiloja käytetään normaaliaikana liikunta- ja tapahtumakäyttöön. Luolien lisälouhinnasta syntynyt kalliolouhe on hyötykäytetty Kuopion kaupungin omissa infra- ja rakennushankkeissa pääosin lähialueella eli Savilahdessa. Hankkeen teknistä järjestelmää varten toteutettu maalämpökenttä otettiin käyttöön jo työmaa-aikana, joten se on mahdollistanut työmaan lämmittämisen maalämmöllä heti alkuvaiheista alkaen. Tilat on myös suunniteltu muuntojoustaviksi siten, että kaikkia tiloja ei tarvitse sulkea, jos jossakin osassa on esimerkiksi tapahtuman rakentamiseen liittyvää toimintaa. Lisäksi hankkeen taloteknisissä järjestelmissä on pyritty käyttämään energiatehokkaita ja pitkän käyttöiän omaavia ratkaisuja ja tuotteita.

Liikuntapalvelusuunnittelija Ilja Venäläinen ilmoitti Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus –hankkeen ehdolle tunnuksen saajaksi hankeryhmän puolesta.

– Olemme ylpeitä hankkeessa monista ympäristölle ystävällisistä ratkaisuista ja haluamme näyttää, että näinkin ainutlaatuisessa ja erikoisessa rakennusprojektissa voidaan toimia resurssiviisaasti, kertoo Ilja.

Viksu Kuopio -tunnus myönnettiin nyt ensimmäistä kertaa kuntalaistoimijalle. Tunnuksen myöntämistä Hannalle ehdotti Kuopion kaupungin alueelliset ympäristönsuojelupalvelut. Hanna Möykkynen on jo vuosien ajan huolehtinut yhteisen ympäristömme siisteydestä ja kerännyt vapaaehtoisesti roskia niin Kuopion kuin muidenkin kuntien yleisiltä alueilta. Hanna on kerännyt roskia sekä yksin että myös yhdessä ystäviensä kanssa lukuisia roskatalkoita järjestämällä ja niihin osallistumalla. Roskien kerääminen ja luonnon puolesta puhuminen on Hannalle jokapäiväistä toimintaa.

Hanna Möykkynen oli iloisesti yllättänyt myönnetystä tunnuksesta.

– Iso kiitos että olette ajatelleet asiaa ja teidänkin mielestä myös yksittäisten ihmisten teoilla on merkitystä! On kyllä aina mukavaa, kun roska- ja luontojutut saavat näkyvyyttä, Hanna toteaa.

Viksu Kuopio –tunnus myönnetään vuosittain

Viksu Kuopio –tunnuksen voi saada henkilö, organisaatio tai yhteisö, joka parantaa teoillaan ympäristövastuullisuuttaan. Organisaatiot voivat hakea tunnusta itse, tai tunnuksen saajaa voivat ehdottaa myös muut toimijat. Tunnuksen saamisen kriteereinä on, että resurssiviisaus on osa toimintaa, organisaatiossa on nimetty vastuuhenkilö ja organisaatio on tehnyt alkukartoituksen ja valinnut kehittämistoimenpiteet. Lisäksi organisaation tai yhteisön tulee tehdä resurssiviisautta edistäviä tekoja ja viestiä niistä aktiivisesti.

Tunnuksen tarkoituksena on kannustaa kaikkia päästöjen ja jätteiden vähentämiseen sekä muihin resurssiviisaisiin tekoihin. Tunnukset jaettiin nyt viidettä kertaa.

Ilmasto- ja resurssiviisas Kuopio

Ilmasto- ja resurssiviisas Kuopio on yksi Kuopion strategian päätavoitteista. Resurssiviisaassa Kuopiossa suositaan uusiutuvan energian käyttöä, viisasta liikkumista sekä kiertotaloutta ja huolehditaan luonnon monimuotoisuudesta. Resurssiviisaus on Kuopion kaupungissa sisällytetty toiminnan ja talouden suunnitteluun. Työtä ohjataan resurssiviisausohjelmalla, jota päivitetään parhaillaan. Kuopion kaupunki on sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä ja jätteettömyyttä sekä globaalisti kestävää kulutuksen tasoa vuoteen 2050 mennessä.

Lue lisää Viksu Kuopio -tunnuksesta ja tunnuksen saaneista organisaatioista.

Lue lisää Kuopion resurssiviisausohjelmasta.

Lisätietoja:
Tanja Ahonen, ympäristöjohtaja, Kuopion kaupunki, 044 718 2141
Mari Turunen, ympäristöasiantuntija, Kuopion kaupunki, Mari Turunen, 044 718 2870, mari.turunen(at)kuopio.fi
Ilja Venäläinen, liikuntapalvelusuunnittelija, Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus -hanke, 044 718 2500, ilja.venalainen(a)kuopio.fi