Kuopio haluaa parantaa asemaansa houkuttelevana opiskelijakaupunkina

Mitä Kuopiossa tulisi tehdä, jotta kaupunki olisi opiskelijoiden näkökulmasta houkuttelevampi ja sinne haluttaisiin myös asettua valmistumisen jälkeen? Näihin kysymyksiin haetaan vastauksia Opiskelijakaupunki Kuopio -nimellä kulkevassa projektissa, jossa opiskelijat pääsevät kertomaan, miten kehittäisivät kaupunkia.

Kuopio on opiskelijoiden suosiossa: se on jopa 25 000 opiskelijan kotikaupunki, jossa toimii peräti 10 ammattiopistoa ja korkeakoulua. Pohjois-Savon elinvoiman kannalta Kuopion houkuttelevuus opiskelijakaupunkina on elintärkeää, sillä opiskelijat työskentelevät alueen yrityksissä jo opintoaikanaan ja valmistuttuaan.

Kaupungin houkuttelevuuden ja pitovoiman kehittäminen on ajankohtaista, sillä ikäluokkien koko Suomessa pienenee merkittävästi jo lähitulevaisuudessa. Kuopion vetovoimaa on tärkeää vahvistaa niin kotimaassa kuin kansainvälisesti, jotta opiskelijamäärä pysyy toivotulla tasolla. Kansainvälisten opiskelijoiden määrän kasvaessa tarvitaan uusia ratkaisuja, joilla voidaan tukea opiskelijoiden kiinnittymistä kaupunkiin ja opiskeluyhteisöön.

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkankaan mukaan yhteistyö kaupungin ja oppilaitosten välillä on tärkeää elinvoiman säilyttämiseksi ja lisäämiseksi.

“Kuopioon tarvitaan opiskelijoita tuomaan virkeyttä ja uusia näkökulmia, ja valmistumisen jälkeen toivomme heistä osaavaa työvoimaa alueemme yritysten ja muiden organisaatioiden kehittäjiksi.”

Kuopion apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

Tavoitteena vähintään 2000 vastausta kyselyyn

Opiskelijakaupunki Kuopio -nimellä kulkevassa projektissa opiskelijat pääsevät kertomaan, mikä Kuopiossa on opiskelijan näkökulmasta hyvin ja mitä puolestaan tulisi tehdä toisin. Projekti käynnistyy 22.1.2024 opiskelijoille suunnatulla kyselyllä, johon tavoitellaan vähintään 2000 vastaajaa.

“Kyselyssä keräämme laajasti tietoa opiskelijaelämän keskeisistä osa-alueista, kuten opiskeluympäristöstä, asumisesta, harrastusmahdollisuuksista ja liikkumisesta. Näin saamme kattavan kuvan siitä, miten opiskelijat näkevät Kuopion”, Aapeli Tourunen Männikkömetsä Oy:stä kertoo. 

Kyselyyn voi vastata täältä: Opiskelijan Kuopio -kysely

Kyselyn lisäksi opiskelijoille järjestetään työpajoja, joissa tavoitteena on luoda konkreettisia toimenpide-ehdotuksia Kuopion kehittämiseksi houkuttelevana opiskelijakaupunkina. Myös opiskelijat odottavat kiinnostuneena projektin etenemistä:

“Toivottavasti tämän projektin avulla voidaan parantaa opiskelijoiden asemaa Kuopiossa. ”

ISYY:n hallituksen puheenjohtaja Mirka Nieminen

Houkuttelevaa opiskelijakaupunkia rakennetaan laajassa yhteistyössä

Yhteistyössä ovat mukana Kuopion kaupungin lisäksi Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Savon ammattiopisto Sakky. Viestintä- ja vaikuttavuusjohtaja Anne Heikkinen Savonialta uskoo, että kysely on tervetullut tapa luodata opiskelijoiden ajatuksia:

“Meillä oppilaitoksilla on yhteinen ja aito halu pitää opiskelijoistamme hyvää huolta ja siksi on tärkeää tietää, miltä Kuopio näyttäytyy opiskelijoiden kotikaupunkina. Valovoimainen ja laaja koulutustarjontamme yhdistettynä hyvän elämän ja arjen sujuvuuteen on pirskahtelevan toimiva yhtälö. Haluamme oppilaitoksina olla osaltamme puhaltamassa henkeä hyvän elon, ilon ja olon pääkaupunkiin!”

Savonia-ammattikorkeakoulun viestintä- ja vaikuttavuusjohtaja Anne Heikkinen

Kuopion kaupunki ja oppilaitokset viestivät kyselyn tuloksista huhtikuussa 2024.