Vehmersalmen yläkoululaisten opetusjärjestelyt osaksi talouden tasapainotusohjelmaa

Vehmersalmen perusopetuksen 7.–9. luokkien opetuksen järjestämisen ratkaisu siirretään osaksi talouden tasapainotusohjelmaa, jossa se tarkastellaan osana palveluverkoston kokonaisratkaisua.

Selvitystyö ja vaihtoehtojen tarkastelu siis jatkuu ja päätöksenteko siirtyy myöhemmäksi. Käytännössä tämä voi tarkoittaa vuoden lisäaikaa päätöksenteolle. Lukuvuodelle 2024–2025 ei tule muutoksia Vehmersalmen perusopetuksen 7.–9. luokkien opetuksen järjestämiseen.