Kuopiolaisia osallistetaan torin ja Puijonkadun suunnitteluun – vastaa kyselyyn

Kuopion kaupunki osallistaa kuntalaisia Kuopion torin ja Puijonkadun suunnitteluun. Toria käyttävien kuntalaisten ja vierailijoiden ajatuksia ja toiveita torin kehittämiseksi halutaan selvittää kyselyn avulla.

Torilla ja keskustassa asioivat pääsevät vaikuttamaan siihen, millä tavoin toria ja Puijonkatua lähdetään kehittämään. Samalla kartoitetaan, mitä asioita näillä alueilla pidetään erityisen tärkeinä.

Kysely on avoinna perjantaihin 9.8.2024 saakka. Kysely pitää sisällään toria ja Puijonkadun kehittämistä koskevan kyselyosion, ja siihen vastaaminen vie aikaa noin 5-10 minuuttia. Vastaa kyselyyn.

Lisäksi erillisillä kyselyillä kerätään näkemyksiä suunnittelun lähtökohdaksi sekä torikauppiailta että Puijonkadun taloyhtiöiden edustajilta.

Kysely on osa laajempaa käynnissä olevaa suunnittelutyötä

Kuopion kaupunkisuunnittelu- ja kaupunkitekniikan palvelut teettävät kesän ja syksyn aikana yhdessä Kuopion keskustan kehittämisyhdistyksen ja Kuopion Pysäköinti Oy:n kanssa Kuopion toria sekä torin ja rautatieaseman välistä Puijonkadun osuutta koskevaa suunnittelua tanskalaisella Gehl Architectsin toimistolla.

Tarkoitus on sovittaa yhteen useampia torilla meneillään olevia suunnittelutöitä, kuten uuden torilavan ja mahdollisten puolikiinteiden ympärivuotisuutta lisäävien kahvila- ja ravintolarakennusten sekä Puijonkadun perusparannuksen suunnittelu. Suunnittelun tavoitteena on toimiva, vetovoimainen, talvikaudellakin aktiivinen ja erityisesti käyttäjien näkökulmasta mietitty ihmisläheinen kokonaisuus.

Gehl Architectsin suunnittelun lähtökohtana on ihmisen kokemus kaupunkitilasta, ja siten heidän suunnitteluprosessinsa lähtee aina ensin ihmisestä, etenee ympäröivään tilaan ja lopuksi rakennuksiin.

Gehl Architectsin suunnittelijat vierailivat Kuopiossa kesäkuun alussa tutustuen suunnittelun kohdealueisiin, sekä tehden huomioita toiminnoista, tunnelmasta ja mm. asiakasvirroista eri katuosuuksilla ja toriympäristössä. Samalla järjestettiin kaksi työpajaa, jossa suunnittelun tavoitteisiin paneuduttiin mm. toria ympäröivien kauppakeskusten ja tavaratalojen edustajien sekä Puijonkadun kivijalkaliikkeiden yrittäjien kanssa.