3D-kaupunkimalli

Kuopion 3D-kaupunkimalli on kolmiulotteinen esitys kaupungin ympäristöstä. Mallia voit katsella Kunta3D-palvelussa älypuhelimella ja internet-selaimella. Sivun alaosassa olevan kehyksen kautta voit kokeilla heti Kunta3D-palvelua. Palvelussa voit vapaasti liikkua ja nähdä tunnettuja paikkoja ja rakennuksia kuten Puijon torni ja matkustajasatama. Palvelussa on esillä kehityshankkeita ja esimerkkiaineistoja, joihin voit lisätä kommentteja ja tehdä omia ehdotuksia.

3D-kaupunkimallin käyttökohteet

Kaupunkimalli on tärkeä työkalu kaupunkisuunnittelussa. Mallin avulla tehtävä havainnollistaminen edistää päätöksentekoa ja helpottaa asukkaita, yrityksiä ja yhteisöjä näkemään miten suunnitelmat muuttavat ympäristöä. Kaupunkimallitietoa on sovellettu aurinkoenergia-analyyseissä, näkymätutkimuksissa, kasvillisuuden peittävyyden arvioinneissa, näkymäanalyyseissä ja rakennusten korkeuden määrittelyssä.

Rakennusmallit perustuvat avoimeen standardoituun tietoformaattiin (CityGML), joka mahdollistaa yleisten kaupunkiympäristön elementtien, kuten rakennusten, kuvaamisen. Rakennusmallit sisältävät tietoja rakennuksista, kuten rakennusvuoden ja käyttötarkoituksen. Malli sisältää myös maanpinnan korkeus-, ilmakuva- ja kasvillisuustietoa erilaisissa tietoformaateissa. Esimerkiksi kasvillisuus esitetään pistepilvenä.

Kuopion 3D-rakennusmallit ovat ladattavissa avoin data sivuston kautta.

Kokeile Kunta3D-palvelua:

Paik­ka­tie­to­pal­ve­lui­den asioin­ti­pos­ti