Kuopion koordinaatisto

Kuopion kaupunki käyttää kansallisia tasokoordinaatti- ja korkeusjärjestelmiä, jotka perustuvat julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (Juhta) suosituksiin. Se helpottaa paikkatietojen käyttöä kansallisesti ja maailmanlaajuisesti.

Kuopion korkeusjärjestelmänä on N2000 ja karttaprojektiona ETRS-GK27, joissa myös paikkatietoaineistojen luovutukset pääsääntöisesti tapahtuvat.

Harri Lappalainen

Mittausteknikko

Mika Turunen

Mittausteknikko