Osoitteet

Kaikilla vakituisesti asutuilla kiinteistöillä, vapaa-ajan kiinteistöillä mantereella ja saarissa sekä yleisillä kokoontumispaikoilla tulee olla osoite, joka opastaa hälytys- ja huoltoajoa sekä muuta liikennöintiä.

Ajantasaisin, virallinen tieto osoitteista ja kunnan alueella käytössä olevista tie- ja katunimistä löytyy osoitehaulla Kuopion Karttapalvelusta ja naapurikuntien osalta Maanmittauslaitoksen Karttapaikka palvelusta.

Kunta vastaa virallisten osoitteiden antamisesta tai tarvittaessa niiden korjaamisesta.

Taajamien (asemakaava-alueet) katunimet perustuvat alueen voimassa olevaan asemakaavaan ja osoitenumerointi on pääsääntöisesti juokseva.

Haja-asutusalueille annettavien osoitenumeroiden lisäksi tarvittaessa nimetään uusia osoiteteitä kunnan toimesta tai tienvarren asukkaiden aloitteesta.Yksityistiet eivät aina ole virallisia osoiteteitä eikä niiden nimet virallisia osoiteteiden nimiä.

Katu- ja tienimikyltit toimitetaan maastoon kunnan toimesta. 
Puuttuvista tai epäselvistä tiennimikilvistä voi ilmoittaa sähköpostilla osoiteasiat[at]kuopio.fi

Kiinteistön osoitenumerokilven hankkiminen, kiinnittäminen, kunnossapito ja opastuksen riittävyyden arviointi ovat kiinteistön omistajan / haltijan vastuulla (MRA 84 §). Isoille tonteille/alueille joilla on useampia rakennuksia, suositellaan myös alueopastaulua sijoitettavaksi näkyvälle paikalle tontin sisääntuloväylälle.

Kunta ilmoittaa uudet/muuttuneet tienimet ja osoitteet eri viranomaistahoille, esim. väestötietojärjestelmään ja postiin. Asukkaiden tulee itse ilmoittaa uusi tai muuttunut osoitteensa niihin käyttämiinsä palveluihin ja asiakasrekistereihin, joihin tieto ei päivity väestötietojärjestelmästä.

Yritysten tai muiden yksityisten palveluntarjoajien navigaattoreiden ja muiden karttapalveluiden aineistojen päivittäminen ei ole kunnan vastuulla.

Karttapalveluiden osoitetietoja päivitetään palveluntarjoajan parhaaksi katsomalla tavalla ja nopeudella. Jos kartalla huomaa virheen, siitä voi ilmoittaa suoraan palvelun ylläpitäjälle.Kuopion Karttapalvelun kartoilla havaituista virheistä voi ilmoittaa palautepalvelun kautta Palautepalvelu