Yksityistiet

Yksityistiellä tarkoitetaan tietä, jolle on tietoimituksessa annettu tieoikeuksia. Yksityistien tienpidosta, kuten kesä- ja talvikunnossapidosta, vastaavat tieoikeuden saaneiden kiinteistöjen omistajat eli tieosakkaat.

Tieosakkaat ovat voineet järjestäytyä tiekunnaksi, jolloin tienpitoa koskevista asioista päätetään tiekunnan kokouksessa. Jos tiekuntaa ei ole, osakkaat sopivat tienpidosta keskinäisin sopimuksin. Vain järjestäytyneet tiekunnat voivat hakea kunnan avustuksia (Yksityistielaki 84§).

  • Liikennemerkeistä tai rajoituksista ilmoitukset tehdään Tie- ja katuverkon tietojärjestelmään (Digiroad linkki). Tiekunnan tiedot tulee ilmoittaa Digiroadiin, vaikka tiellä ei ole rajoituksia tai kieltoja.

Yksityisteiden kunnossapitoavustusten hakuaika päättyi 31.3.

Kunnossapitoavustushakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja niistä ilmoitetaan sähköpostilla. Avustukset maksetaan ilmoituksen jälkeen mahdollisimman pian vuoden 2024 aikana.

Päätösasiakirjaan: Kaupunkirakennelautakunta 29.11.2023 Pykälä 193.

Perusparantaminen

Perusparannustöitä ovat tien kuivatuksen parantaminen ja siihen liittyvä ojien auki kaivaminen, tien kantavuuden parantaminen ja rumpujen uusimiset.

Vuosittainen tien sorastus, lanaaminen, niitto tai auraus eivät kuulu perusparantamistoimiin.

Perusparannuksesta tulee olla tiekunnan kokouspäätös. Avustusta haetaan hankkeelle ennen sen alkamista. Avustuksen osuus on korkeintaan 50 % kustannuslaskelman summasta.

Perusparantamiseen voi avustusta hakea yksityistien pysyvän asutuksen käyttämälle tien osalle sähköisesti e-lomakkeella läpi vuoden. Hakemuksen voi tarvittaessa täyttää kaupungin asiakaspalvelupisteissä, joissa on käytettävissä asiakaspäätteet. Lomakkeelle tunnistaudutaan verkkopankkitunnuksilla.

Tilitykset tehdään myös e-lomakkeella kuitteineen. Lomakkeelle tunnistaudutaan verkkopankkitunnuksilla. Avustussumma tarkentuu tilityksen perusteella.

Kaupungin osakkuudet yksityisteillä

Kokouskutsut tiekokouksiin ja tiedonkeruulomakkeet tulee toimittaa sähköpostilla osoitteeseen maaomaisuudenhallintapalvelut(at)kuopio.fi. Kutsun liitteenä tulee olla tiekunnan maksuunpanoluettelo, josta käy ilmi kaupungin omistamien kiinteistöjen tunnukset, yksiköt, liikennelajit, ja selvitys mahdollisen erityisliikenteen painoluvun määräytymisestä.

Kaupungin osuuksiin liittyvät maksulaskut tulee toimittaa verkkolaskuina maaomaisuuden hallintapalveluille. Lisätietoja osoitteesta www.kuopio.fi/kuopionkaupunki/asiointi-ja-neuvonta/laskutus-ja-laskutusosoitteet/

Yksityisteiden liikennemerkit

Yksityisteille tulevat liikennemerkit

Yksityisteiden osoitenumerointi

Osoitteet haja-asutusalueilla (pdf)

Tärkeitä osoitteita ja yhteystietoja

Yksityistieasiat

Olethan yhteydessä!

Terhi Leppänen

Kau­pun­kiym­pä­ris­tö / johdon tu­ki­pal­ve­lut

ma klo 12 – 15 to klo 8 – 12