Ulkovalaistus

Keskeisen kaupunkialueen, liikuntapaikkojen ja –reittien sekä kenttien ulkovalojen huollosta vastaa Mestar Kuopio Oy.

Maaseututaajamissa (Juankoski, Karttula, Kurkimäki, Maaninka, Nilsiä, Riistavesi, Vehmersalmi) huollosta vastaa Elvera Oy.

Säästötavoitteiden vuoksi yksittäisten kohteiden huolto suoritetaan huoltokierrosten yhteydessä. Ulkovalot huolletaan 2 kertaa vuodessa.

Mikäli koko katu, risteysalue tai bussipysäkki on pimeänä, hoidetaan valaistus kuntoon mahdollisimman pian. Myös vilkkuvat valot pyritään korjaamaan muun työn ohessa. Hengenvaaralliset kohteet (irrotetut luukut, kolarit, myrskyvauriot) korjataan välittömästi.

Huoltokierrosten ja korjaustöiden vuoksi valoja joudutaan sytyttämään alueittain myös päiväaikaan, jotta palaneet lamput ja viat voidaan paikallistaa.

Ilmoitukset rikkinäisestä katuvalosta tai muusta viasta tehdään sähköisen palautepalvelun kautta, jossa vikailmoituksen voi merkitä suoraan karttaan. Samalla varmistutaan, onko samasta viasta tehty jo aiemmin ilmoitus.

Kehitysehdotukset ja muut palautteet voi lähettää osoitteeseen kunnossapito@kuopio.fi

Kiireelliset, hengenvaaraa aiheuttavat viat 24/7 Kuopion Energia
Kiireelliset, hengenvaaraa aiheuttavat viat 24/7 Tämä linkki aukeaa uuteen välilehteen

Kau­pun­ki­tek­nii­kan kun­nos­sa­pi­to­pal­ve­lut

Suokatu 42

PL 1097, 70111 Kuopio

Tämä linkki aukeaa uuteen välilehteen Avaa karttalinkki