Katualueiden kunnossa- ja puhtaanapito

Katujen hoidon tavoitteena on pitää kadut siisteinä ja liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Hoito on katujen puhtaanapitoa, auraamista, liukkauden torjuntaa sekä päällysteiden, liikennemerkkien ja katukalusteiden kunnossapitoa. Osa katualueen hoitovastuista kuuluu tontin omistajalle tai -haltijalle.

Kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuuksien täyttymistä valvoo Kuopiossa kaupunkiympäristön palvelualueen kunnossapitopalvelut. Poliisi valvoo kunnossa- ja puhtaanapitoa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden kannalta.

Kau­pun­ki­tek­nii­kan kun­nos­sa­pi­to­pal­ve­lut

Suokatu 42

PL 1097, 70111 Kuopio

This link will open to a new tab Avaa karttalinkki

Markku Kolari

kunnossapitopäällikkö

Kau­pun­ki­tek­nii­kan palvelut / kun­nos­sa­pi­to

Antti Partanen

aluevastaava

Kau­pun­ki­tek­nii­kan palvelut / kun­nos­sa­pi­to / eteläinen ja läntinen alue

Janne Heikkinen

aluevastaava

Kau­pun­ki­tek­nii­kan palvelut / kun­nos­sa­pi­to / keskusta ja pohjoinen alue

Juhani Rossinen

aluevastaava

Kau­pun­ki­tek­nii­kan palvelut / kun­nos­sa­pi­to / maa­seu­tua­lu­eet