Katualueiden suunnittelu

Savilahden rampilta ajetaan liikenneympyrään.

Katujen suunnittelusta ja rakentamisesta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Katusuunnitelmassa tulee esittää katualueen käyttäminen eri tarkoituksiin sekä kadun sopeutuminen ympäristöön ja vaikutukset ympäristökuvaan. 

Katusuunnitelmasta tulee käydä ilmi kadun liikennejärjestelyt, kuivatus ja sadevesien johtaminen, kadun korkeusasema ja päällysmateriaali sekä tarvittaessa istutukset ja pysyväisluonteiset rakennelmat ja laitteet. 

Vahvistetut katusuunnitelmat voi tilata asiointisähköpostin kautta. 

Asukkaiden osallistuminen 

Suunnittelun alkuvaiheessa kadun varren kiinteistönomistajille on mahdollisuus keskustella suunnittelijoiden kanssa katusuunnitelman lähtökohdista. Merkittävissä kohteissa järjestetään tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia. 

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyy suunnitelman nähtävänä oloa varten. Katusuunnitelmaehdotus pidetään julkisesti nähtävänä vähintään 14 päivän ajan. 

Nähtävänä olosta ilmoitetaan kaupungin verkkosivuilla, paikallislehdissä ja katuun rajoittuville kiinteistöille kirjeitse. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus ehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä. 

Kuntalainen voi tutustua suunnitelmaehdotukseen Kuopion kaupungin verkkosivuilla ja kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa, Suokatu 42. 

Mikäli suunnitelmaan ei määräaikaan mennessä ole jätetty muistutuksia, suunnittelupäällikkö hyväksyy suunnitelman. Muussa tapauksessa suunnitelma menee suunnittelujohtajan hyväksyttäväksi ja tarvittaessa edelleen kaupunkirakennelautakunnan käsiteltäväksi. 

Kun­nal­lis­tek­ni­nen suunnittelu

Suokatu 42 A, 2.krs

PL 1097, 70111 Kuopio

Tämä linkki aukeaa uuteen välilehteen Avaa karttalinkki

Ari Räsänen

suunnittelupäällikkö

Kun­nal­lis­tek­ni­nen suunnittelu