Kaivuluvat ja alueiden käyttöluvat

Aidoilla rajattu katutyömaa-alue

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla ei saa tehdä tötä ilman kaupungin lupaa. Kaikille kaupungin hallinnoimille yleisillä alueilla tehtäville töille on saatava kaupungin myöntämä maksullinen lupa. Poikkeuksena ovat äkilliset, merkittävän vahingon estämiseksi tehtävät välttämättömät korjaukset.

Luvanvaraisia töita ovat mm:

  • kiinteistöjen rakentamis- ja korjaamistyöt, mikäli alueeksi rajataan osa kadusta tai yleisestä alueesta
  • kunnallistekniikan sijoittaminen yleisille alueille
  • kiinteistöjen vesijohto-, sähkö-, kaukolämpö- ja viemäriliittymä
  • kadulle pystytettävät rakennustelineet
  • kadulta tapahtuvat nostot
  • esim. rakennusmateriaalien, tarvikkeiden ja lumen lyhytaikainen varastointi ja siirtolavojen sijoittaminen kadulle tai muulle yleiselle alueelle
  • työmaatilojen säilyttäminen kadulla tai muulla yleisellä alueella

Lumien pudottaminen katolta ei edellytä katutyöluvan hakemista. Edellyttää kuitenkin ilmoitusta sähköpostilla kunnossapidon palvelujen asiointipostiin kunnossapito@kuopio.fi

Ilmoittamattomat lumenpudotustyöt voidaan katsoa luvattomaksi katutyöksi, josta peritään käyttölupahinnaston mukainen maksu.

Kau­pun­ki­tek­nii­kan kun­nos­sa­pi­to­pal­ve­lut

Suokatu 42

PL 1097, 70111 Kuopio

Tämä linkki aukeaa uuteen välilehteen Avaa karttalinkki

Hannu Parviainen

aluevastaava

Kau­pun­ki­tek­nii­kan palvelut / kun­nos­sa­pi­to / katuluvat