Katujen ja kuntatekniikan rakentaminen

Kaupunkitekniikan rakennuttamispalvelut vastaa katujen, liikenneväylien, torien, venesatamien, viher- ja virkistysalueiden rakennuttamisesta sekä niihin liittyvistä viranomaistehtävistä. Lisäksi kaupungin omistamilta tonteilta tulevien ylijäämämaiden ohjauksesta maankaatopaikoille sekä ylijäämämaiden hyötykäytön järjestämisestä.

Kuopio Suunnittelee ja Rakentaa 2023
Julkaisun verkkosivulle

Kau­pun­ki­tek­nii­kan ra­ken­nut­ta­mis­pal­ve­lut

Suokatu 42

PL 1097, 70111 Kuopio

This link will open to a new tab Avaa karttalinkki

Markku Heikkinen

va. rakennuttajapäällikkö