Liikennesuunnittelu

Kaupungin liikennesuunnittelun periaatteena on, että kaikki liikenteen osapuolet selviytyvät sujuvasti liikenteessä. Liikenneturvallisuutta parannetaan mm. sopeuttamalla ajonopeudet liikenneympäristöön ja katuluokkaan. 

Liikenneturvallisuuden kehitystä seurataan asiakkailta saadun palautteen ja poliisin raportoimien liikenneonnettomuustietojen avulla. 

Kuopion kaupunkiseudulla kävelyn ja pyöräilyn yhteenlaskettu kulkutapaosuus on noin 43 %. Tulevaisuudessa kävelyn ja pyöräilyn merkitys kaupunkiliikenteessä korostuu entisestään. 

Kun­nal­lis­tek­ni­nen suunnittelu

Suokatu 42 A, 2.krs

PL 1097, 70111 Kuopio

Tämä linkki aukeaa uuteen välilehteen Avaa karttalinkki

Ari Räsänen

suunnittelupäällikkö