Kävely- ja pihakadut

Kesäisen päivän ihmisvilinää kävelykadulla.

Kävelykadut 

Kävelykadulla tarkoitetaan katua, joka on varattu jalankulkuun ja pyöräilyyn. 

Kävelykatuja ovat Kauppakatu (Ajurinkatu-Vuorikatu) sekä Puijonkatu (Tulliportinkatu-Lapinlinnankatu). Moottorikäyttöistä ajoneuvoa saa kuljettaa vain kadun varrella olevalle kiinteistölle, jollei kiinteistölle ole muuta kautta järjestetty ajokelpoista yhteyttä. Kauppakadulla välillä Käsityökatu-Vuorikatu on tontille ajo sallittu. Moottorikäyttöisen ajoneuvon pysäköinti ja pysäyttäminen kävelykadulla on kielletty, lukuun ottamatta huoltoajoon liittyvää pysäyttämistä silloin, kun huoltoajo on liikennemerkin mukaan sallittu. 

Niin autojen kuin polkupyörienkin ajonopeus kävelykadulla on sovitettava jalankulun mukaiseksi, eikä se saa ylittää 20 km/h. Kävelykadulla ajoneuvon kuljettajan on annettava jalankulkijalle esteetön kulku. Jalankulkija saa kävelykadulla kulkea kadun kaikilla osilla. Hän ei kuitenkaan saa tarpeettomasti estää ajoneuvoliikennettä. 

Taksien ajo on kiellettyä Kauppakadulla välillä Ajurinkatu-Vuorikatu sekä Puijonkadulla välillä Tulliportinkatu-Lapinlinnankatu. Huoltoajo on sallittu kävelykeskustan alueella, lukuun ottamatta Kauppakatua välillä Haapaniemenkatu-Puijonkatu. 

Pihakadut

Kuopiossa pihakaduiksi merkittyjä katuja ovat

  • Kauppakatu (väli Savonkatu-Ajurinkatu sekä Vuorikatu-Maaherrankatu)
  • Tupatie (Niirala)
  • Telakkakuja-Hermanninaukio-Vanttikuja (Haapaniemi)
  • Sorvarinkatu-Koljonniemenkatu (Kuninkaankadun, Kirkkokadun, Vuorikadun ja Minna Canthin kadun rajaama kortteli)

“Pihakadulla tarkoitetaan jalankulku- ja ajoneuvoliikenteelle yhteistä, liikennemerkein sellaiseksi kaduksi osoitettua tietä”.

Pihakadulla saa kuljettaa moottorikäyttöistä ajoneuvoa vain kadun varrella olevalle kiinteistölle tai pysäköintiä varten.

Pysäköinti pihakadulla on sallittu vain merkityillä pysäköintipaikoilla. Polkupyörän, mopon ja vammaisen pysäköintiluvalla varustetun ajoneuvon saa kuitenkin pysäköidä merkityn pysäköintipaikan ulkopuolelle, jos se ei kohtuuttomasti haittaa pihakadulla liikkumista.

Ajonopeus pihakadulla on sovitettava jalankulun mukaiseksi eikä se saa ylittää 20 km/h. Jalankulkija saa pihakadulla kulkea sen kaikilla osilla. Hän ei saa kuitenkaan tarpeettomasti estää ajoneuvoliikennettä.

Jotta pihakatu toimii tarkoitetulla tavalla, sillä tulee olla erityisiä rakenteita kuten kavennuksia, korokkeita ja istutuksia, jotka rajoittavat ajoneuvojen nopeutta. Ajotilan tulee olla mahdollisimman kapea.