Jalankulku ja pyöräily

Kauppahallin edessä kolme talvipyöräilijää.

Kuopion kaupunkiseudulla kävelyn ja pyöräilyn yhteenlaskettu kulkutapaosuus on noin 43 % (Kuopion kaupungin liikkumistutkimus v. 2018). 

Tulevaisuudessa kävelyn ja pyöräilyn merkitys kaupunkiliikenteessä korostuu entisestään. Mitä suurempi osa matkoista tehdään kävellen ja pyöräillen, sitä vähemmän on autoliikenteen ruuhkia ja liikenne on sujuvampaa. Kävely ja pyöräily ovat kestäviä liikkumismuotoja – ne eivät aiheuta kasvihuonekaasupäästöjä, ilmansaasteita tai melua. Säännöllinen liikkuminen kävellen tai pyöräillen edistää hyvinvointia. 

Keskeisellä kaupunkialueella (Sorsalo–Hiltulanlahti) on jalankululle ja pyöräilylle yhteisesti varattuja kevyen liikenteen väyliä 275 km ja vain jalankulkijoille tarkoitettuja jalkakäytäviä 114 km. Vilkkaimmin liikennöityjä väyliä ovat keskustaan johtavat pääväylät sekä Savilahdentien väylä yliopiston kohdalla. 

Kuopion pyöräilyn edistämisohjelmassa on määritelty toimenpiteet pyöräilyn kehittämiseksi. Tulevien vuosien aikana parannetaan pyöräilyverkostoa ja pyöräpysäköintiä sekä edistetään pyörämatkailua. Myös talvikunnossapitoon kiinnitetään entistä enemmän huomiota, joten pyöräily on luonteva vaihtoehto ympäri vuoden. Kuopio on kehittänyt kävely- ja pyöräilyolosuhteita etenkin keskustan läheisyydessä. Savilahden alueen kehittämisessä hyvät kävelyn ja pyöräilyn olosuhteet ovat olleet suunnittelun lähtökohtia. Kävelykeskustan rakentamisen myötä torin ympäristön viihtyisyys on lisääntynyt. Kuopiolle ominaiset rännikadut ovat tärkeitä jalankululle ja pyöräilylle. 

Kuopion tiivis kaupunkirakenne ja lyhyet etäisyydet muodostavat hyvän pohjan ympäristöystävällisten liikennemuotojen kasvulle. Sähköavusteinen polkupyörä on oiva ratkaisu Kuopion mäkiseen maastoon ja talvisiin olosuhteisiin silloin, kun pyöräilijä ei halua hikoilla. Vilkku-fillarit, Kuopion kaupunkipyörät, ovat olleet ensimmäisenä pyöräilykesänä 2019 kovin suosittuja.   

Kuopion kaupungilta on mahdollisuus tilata ilmainen palvelu, joka varoittaa vaarallisen liukkaista jalankulku- ja pyöräilykeleistä tekstiviestillä. 

Vuoden 2022 pyöräilykunta -tunnus